pirmdiena, 2023. gada 20. februāris

pirmdiena, 2023. gada 20. februāris

Stundās nav: L.Trauliņa, V.Fleminga, L.Drande, A.Bērziņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c1.Sociālās zinības235.AB.Sakne-Klovāne
2.Matemātika235.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda235.AB.Sakne-Klovāne
4.Latviešu valoda235.AB.Sakne-Klovāne
5.Dizains un tehnoloģijas235.AB.Sakne-Klovāne
6.235.Pagarinātā grupa atcelta
4.a6.Dabaszinības211.Stunda atcelta
4.b1.Sociālās zinības un vēsture115.Dabaszinību stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no piektdienas, 24.02.2023.P*L.Gredzena
6.b6.Matemātika237.Stunda pārcelta uz 15.02.2023.A.Kārkliņa
7.a3.Krievu valoda_1401.Inženierzinību stunda atcelta (Vācu valodas gr.brīvs)->I.Tuņķele
3.Krievu valoda_4404.Inženierzinību stunda atcelta (Vācu valodas gr.brīvs)->I.Daugaviete-Kravale
4.Matemātika_1211.Inženierzinību stunda atceltaPG.Līrmane
7.Krievu valodaStunda abām grupām pārcelta uz 3.stundas laiku (7.bc Kv_4.gr.stunda notiek paredzētajā laikā)I.Tuņķele, I.Daugaviete-Kravale
7.c4.Sociālās zinības115.AL.Vikse
5.Sociālās zinības115.AI.Upīte
1.KamīnzāleSkolas dabaszinību olimpiādes 4.-6. klasēm 2.kārtaUI.Ābeltiņa
2.US.Allika