pirmdiena, 2023. gada 20. marts

pirmdiena, 2023. gada 20. marts

Stundās nav: S.Balode, E.Groševa, V.Šulte, G.Verovkins, I.Kraukle

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a2.Dizains un tehnoloģijas114.Stunda visai klasei kopāA+G.Kalvīte
3.Dizains un tehnoloģijas114.Stunda visai klasei kopāA+G.Kalvīte
5.b2.Klases stunda301.Matemātikas stunda pārcelta uz otrdienu, 21.03.2023.P*I.Upīte
6.a4.Dizains un tehnoloģijas114.Stunda visai klasei kopāA+G.Kalvīte
6.b1.Dizains un tehnoloģijas_2157.Stunda pie sk.G.Verovkina atcelta
7.a3.Matemātika303.Stunda visai klasei kopāA+G.Līrmane
4.Matemātika303.Stunda visai klasei kopāA+G.Līrmane
7.Vācu valoda402.Stunda atcelta
7.b3.Sports un veselībaMatemātikas stunda atcelta; Sporta stunda pārcelta no trešdienas, 22.03.2023.P*A.Jākobsons
4.Klases stunda301.Matemātikas stunda atceltaPI.Barce
7.Vācu valoda402.Stunda atcelta
7.c1.Krievu valoda404.Stunda 1. un 4. grupai kopāA+I.Daugaviete-Kravale
3.Matemātika302.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
4.Matemātika302.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
5.Dizains un tehnoloģijas_2157.Dizaina un tehnoloģiju stunda pie G.Verovkina atcelta
6.Dizains un tehnoloģijas_2157.Dizaina un tehnoloģiju stunda pie G.Verovkina atcelta
7.Vācu valoda402.Stunda atcelta
7.Krievu valoda_4404.stunda pārcelta uz 1.stundas laiku; (7.ab Kv_4 notiek paredzētajā laikā)I.Daugaviete-Kravale
8.a3.Klases stunda206.Ģeogrāfijas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
5.Matemātika_4301.Stunda kopā ar 8.c Mat_1 grupu
7.Fizika211.Fizikas stunda atcelta
8.Fizika211.Fizikas stunda atcelta
8.b5.Matemātika_4301.Stunda kopā ar 8.c Mat_1 grupu
6.Latviešu valoda109.Ģeogrāfijas stunda atcelta->I.Lancmane
7.Angļu valoda_1Latviešu val. stunda pārcelta uz 6.st. laiku->A.Rastene, I.Lancmane
8.Angļu valoda_1232.Stunda pārcelta uz 7.stundas laikuA.Rastene
8.c5.Matemātika301.Stunda kopā ar 8.abc_Mat_4 grupu
9.a6.-7.Matemātika_4303.Stunda kopā ar 3.grupu pie G.LīrmanesA+G.Līrmane
8.Vācu valoda402.Stunda atcelta
9.b4.Sociālās zinības203.Ģeogrāfijas stunda atceltaPL.Vikse
5.Krievu valoda404.Ģeogrāfijas stunda atcelta->I.Daugaviete-Kravale
6.-7.Matemātika_4303.Stunda kopā ar 3.grupu pie G.LīrmanesA+G.Līrmane
8.Vācu valoda402.Stunda atcelta
8.Krievu valoda404.Stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
9.c1.Ģeogrāfija206.Stunda atcelta
6.-7.Matemātika_4303.Stunda kopā ar 3.grupu pie G.LīrmanesA+G.Līrmane
8.Vācu valoda402.Stunda atcelta
11.a2.Vācu valoda402.Stunda atcelta
11.b2.Vācu valoda402.Stunda atcelta
12.a6.Vācu valoda402.Stunda atcelta
12.b6.Vācu valoda402.Stunda atcelta