pirmdiena, 2023. gada 22. maijs

pirmdiena, 2023. gada 22. maijs

Stundās nav: D.Cinīte (no 5.st.), G.Grīva (no 7.st.), G.Kalvīte, I.Jansone (no 5.st.), I.Aizupiete (no 5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b5.MūzikaMūzikas stunda atceltaI.Aizupiete
4.a5.Koncertlekcija “Sprādziens mūzikā”, projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosLielā zāleSociālās zinības un vēsture stunda nenotiekL.Gredzena
4.b5.Koncertlekcija “Sprādziens mūzikā”, projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosLielā zāleAngļu valoda_1 stunda un Datorikas stundas nenotiekA.Dubulte
4.c5.Koncertlekcija “Sprādziens mūzikā”, projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosLielā zāleLatviešu valodas stunda nenotiekA.Lūsiņa
5.a1.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 (pie sk.D.Trēziņa) nenotiek
2.Dizains un tehnoloģijas_2Dizains un tehnoloģijas_2 ( pie sk.G.Kalvīte) nenotiek
3.Dizains un tehnoloģijas_2Dizains un tehnoloģijas_2 ( pie sk.G.Kalvīte) nenotiek
5.Sports un veselībaMūzikas stunda atcelta->Z.Larinova
6.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 5.stundas laikuZ.Larinova
7.Dabaszinības206.Stunda pārcelta uz 20.05.2023.L.Trauliņa
5.c3.-4.Latviešu valodaklase ārpus skolasM.Tiltiņa, B.Sakne-Klovāne
6.a1.Matemātika302.Kabineta maiņaA.Kārkliņa
4.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Kalvīte)114.Dizains un tehnoloģijas (pie sk.G.Kalvītes) nenotiek
6.Koncertlekcija “Leģendas mūzikā”, projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosLielā zāleMūzikas stunda nenotiekI.Jansone
6.b1.Dizains un tehnoloģijas_2Dizains un tehnoloģijas stunda pie sk.G.Kalvītes atcelta
6.Koncertlekcija “Leģendas mūzikā”, projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosLielā zāleMatemātikaA.Kārkliņa
6.c6.Koncertlekcija “Leģendas mūzikā”, projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosLielā zāleAngļu valodaD.Trēziņš
7.b1.Angļu valoda_1403.Stunda pārcelta uz 18.05.2023.I.Barce
5.Koncertlekcija “Sprādziens mūzikā”, projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosLielā zāleDizains un tehnoloģijas (pie sk.G.Kalvīte) nenotiek
6.Koncertlekcija “Leģendas mūzikā”, projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosLielā zāleDizains un tehnoloģijas (pie sk.G.Kalvīte) nenotiek
8.a8.Fizika211.Stunda pārcelta uz 20.05.2023.V.Šulte
8.b7.Angļu valoda_1232.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 20.05.2023.A.Rastene, I.Lancmane
8.Angļu valoda_1232.Stunda pārcelta uz 7.stundas laikuA.Rastene
no 5.st.1.klašu basketbola pulciņšārpus skolasD.Cinīte
no 7.st.Programmēšanas pulciņšārpus skolasG.Grīva
no 5.st.Jauktais vidusskolas korisārpus skolasI.Jansone, I.Aizupiete