pirmdiena, 2023. gada 25. septembris

pirmdiena, 2023. gada 25. septembris

Stundās nav: K.Antons, G.Baltā, D.Cinīte, G.Gaile, I.Grāvīte (no 6.st.), E.Groševa (no 6.st.), A.Lozda, I.Segliņa (7.st.), L.Trauliņa, L.Vanaga

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Dabaszinības332.AD.Jaunbērziņa
2.Matemātika332.AD.Jaunbērziņa
3.Latviešu valoda332.AD.Jaunbērziņa, S.Niedrīte
5.Vizuālā māksla332.AD.Jaunbērziņa
6.332.Pagarinātā dienas grupaAD.Jaunbērziņa
2.a1.-9.Klase ārpus skolasG.Baltā, I.Aizupiete, A.Zaļaiskalne, E.Švēde
2.b2.Angļu valoda138.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
2.c3.Angļu valoda337.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.abc5.Spāņu valodaSpāņu valodas stunda atcelta
5.b1.Angļu valoda104.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
6.a6.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
7.Angļu valoda_1.grupa339.Angļu valodas stunda 1.grupai pie D.Cinītes atcelta
6.b3.Dabaszinības113.AG.Dance
4.Angļu valoda104.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
6.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
6.c6.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
7.c1.-9.Klase ārpus skolasL.Vanaga, K.Antons, S.Gaile, I.Jansone, I.Kraukle, M.Liepiņa, G.Kalvīte, G.Verovkins
8.a7.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
8.b7.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
8.c0.Krievu valoda 1.grupa404.Krievu valodas stunda 1. grupai pārcelta uz 1.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
1.Krievu valoda 1.grupa404.Ķīmijas stunda atcelta->I.Daugaviete-Kravale
2.Klases stunda206.Ķīmijas stunda atceltaPG.Dance
7.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
9.a8.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
9.b8.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
9.c4.Krievu valoda 1.grupa402.Latviešu valodas stunda atcelta->I.Tuņķele
4.Krievu valoda 2.grupa405.->I.Mēduma-Bāliņa
5.Bioloģija210.Literatūras stunda atcelta->M.Liepiņa
7.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuM.Liepiņa
8.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
8.Krievu valodaKrievu valodas stunda abām grupām pārcelta uz4.stundas laikuI.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa
10.a6.Ķīmija113.Sociālo zinību stunda atcelta->S.Allika
8.Ķīmija113.Ķīmijas stunda pārcelta uz 6.stundas laikuS.Allika
10.b

Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.40-13.00

6.-7.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda atcelta
11.b7.Vēsture un sociālās zinātnes110.Stunda atcelta
12.a3.Latviešu valoda402.pašvadīts mācību processA.Lozda
7.Matemātika304.pašvadīts mācību processI.Segliņa
8.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda atcelta