pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

Stundās nav: I.Mēduma-Bāliņa, I.Lancmane, B.Sakne-Klovāne, A.Rastene, I.Glužģe

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b5.Angļu valoda_2138.Angļu valodas stunda 2.grupai pie sk.A.Rastenes atceltaUA.Niedrīte
2.a4.Angļu valoda137.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
3.a2.Angļu valoda336.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
3.b6.Angļu valoda332.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
3.c1.Angļu valoda338.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.c3.Angļu valoda232.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
6.a6.Latviešu valoda139.stunda atcelta
7.a1.Angļu valoda_2010.Stunda pie sk.I.Glužģes atcelta
7.b7.Krievu valoda_1.grupa405.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
8.b7.Angļu valoda_1011.Stunda pie sk.A.Rastenes atcelta
9.b2.Latvijas un pasaules vēsture110.Vēstures stunda pārcelta uz 3.stundas laiku; (Vācu valodas grupai – brīvstunda)I.Grāvīte
3.Latvijas un pasaules vēsture109.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku->I.Grāvīte
4.Latviešu valoda109.Literatūras stunda atceltaAL.Vikse
9.c1.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda atcelta
2.Angļu valoda_1010.Stunda pie sk.I.Glužģes atcelta
7.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
10.a5.Matemātika303.Latviešu valodas stunda atcelta->G.Līrmane
6.Literatūra401.Literatūras stunda atcelta
8.Matemātika303.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuG.Līrmane
10.b4.Krievu valoda404.stunda abām grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
11.a1.BioloģijaStunda pārcelta uz 26.01.2023.M. Liepiņa
5.Krievu valoda_2.grupa405.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
11.b5.Krievu valoda_2.grupa405.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
12.a1.-2.Latviešu valoda109.stunda atcelta
12.b1.-2.Matemātika IIPašvadīts mācību process (Darbs pie eksāmena…
3.-4.Angļu valoda IIStunda pie sk.I.Glužģes atcelta