pirmdiena, 2023. gada 4. septembris

pirmdiena, 2023. gada 4. septembris

Stundās nav: I.Daugaviete-Kravale

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Klases stunda336.Vizuālās mākslas stunda atceltaI.Miglava
1.b1.Klases stunda332.Vizuālās mākslas stunda atceltaG.Gaile
1.c1.Klases stunda338.Mūzikas stunda atceltaK.Antone, I.Aizupiete
2.a1.Klases stunda133.Dabaszinību stunda atceltaG.Baltā
2.b1Klases stunda138.Sporta un veselības stunda atceltaA.Zaļaiskalne, E.Švēde
2.c1.Klases stunda337.Angļu valoda_1 stunda atceltaS.Niedrīte, D.Cinīte
3.a0.KorisKoris atceltsI.Aizupiete
1.Klases stunda137.Matemātikas stunda atceltaV.Zariņa
3.b0.KorisKoris atceltsI.Aizupiete
1.Klases stunda236.Latviešu valodas stunda atceltaS.Priede
3.c0.KorisKoris atceltsI.Aizupiete
1.Klases stunda235.Sporta un veselības stunda atceltaA.Bērziņa, Z.Larinova
4.a0.KorisKoris atceltsI.Aizupiete
1.Klases stunda237.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaA.Kārkliņa, L.Gredzena
5.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 nenotiekI.Daugaviete-Kravale
4.b0.KorisKoris atceltsI.Aizupiete
1.Klases stunda139.Dabaszinību stunda atceltaI.Baranova, I.Krieviņa
4.c0.KorisKoris atceltsI.Aizupiete
1.Klases stunda232.Latviešu valodas stunda atceltaV.Šmite, I.Baranova
5.a1.Klases stunda115.Angļu valoda_1 stunda atceltaL.Gredzena, I.Liepiņa
5.b1.Klases stunda206.Dizaina un tehnoloģijas stunda atceltaZ.Larinova, G.Kalvīte, G.Verovkins
5.c1.Klases stunda304.Matemātikas stunda atceltaA.Lūsiņa
6.a1.Klases stunda210.Matemātikas stunda atceltaL.Trauliņa, A.Kārkliņa
6.b1.Klases stunda205.Dabaszinību stunda atceltaI.Upīte, L.Trauliņa
6.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 nenotiekI.Daugaviete-Kravale
6.c1.Klases stunda011.Dabaszinību stunda atceltaM.Liepiņa
7.a1.Klases stunda104.Angļu valoda_1 stunda atceltaI.Zūle-Kaibe, I.Glužģe
7.b1.Klases stunda205.Krievu valoda_3 stunda atceltaZ.Švēde, I.Mēduma-Bāliņa
7.c1.Klases stunda109.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaL.Vanaga, I.Grāvīte
8.a1.Klases stunda203.Sporta un veselības stunda atceltaM.Tiltiņa, I.Rams
2.-3.Matemātika303.G.Līrmane
7.Krievu valoda_3Krievu valoda_3 nenotiekI.Daugaviete-Kravale
8.b1.Klases stunda205.Latviešu valodas stunda atceltaI.Barce, M.Tiltiņa
2.-3.Matemātika301.I.Kraukle
7.Krievu valoda_3Krievu valoda_3 nenotiekI.Daugaviete-Kravale
8.c0.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 nenotiekI.Daugaviete-Kravale
1.Klases stunda211.Vizuālās mākslas stunda atceltaD.Cinīte, Ī.Ozola
2.-3.Matemātika302.I.Lazdiņa
7.Krievu valoda_3Krievu valoda_3 nenotiekI.Daugaviete-Kravale
9.a1.Klases stunda114.Latviešu valodas stunda atceltaG.Kalvīte, I.Lancmane
7.Matemātika302.I.Lazdiņa
8.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 nenotiekI.Daugaviete-Kravale
9.b1.Klases stunda113.Krievu valoda_2 un Krievu valoda_3 stunda atceltaS.Allika, I.Daugaviete-Kravale, I.Tuņķele
7.Matemātika303.G.Līrmane
9.c1.Klases stunda301.Angļu valoda_1 un Angļu valoda_2 atceltasI.Kraukle, V.Šmite, A.Rastene
7.Matemātika301.I.Kraukle
10.a1.Klases stunda112.Mūzikas stunda atceltaL.Drande, I.Jansone
10.b1.Klases stunda014.Programmēšanas stunda un Dizains un tehnoloģiju stunda atceltasI.Rams, G.Grīva, S.Krumholce
11.a1.Klases stunda401.Matemātikas I stunda atceltaI.Tuņķele, G.Līrmane
11.b1.Klases stunda204.Latviešu valodas stunda atceltaA.Upīte-Markuse
12.a1.Klases stunda110.Ķīmija I stunda atceltaI.Grāvīte, S.Allika
12.b1.Klases stunda405.Matemātikas II stunda atceltaI.Mēduma-Bāliņa, I.Segliņa