PAPILDINĀTS! pirmdiena, 2023. gada 8. maijs

pirmdiena, 2023. gada 8. maijs

Stundās nav: G.Gaile (1.-4.st.), G.Grīva, I.Krieviņa (no 4.st.), S.Krumholce, A.Lozda, I.Mēduma-Bāliņa, D.Trēziņš, V.Zariņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Latviešu valoda137.AA.Bērziņa
3.Sports un veselība137.Matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuP*Z.Larinova
4.Matemātika137.Dabazinību stunda pārcelta uz 5.stundas laikuAA.Niedrīte
5.Dabaszinības137.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz otrdienu, 09.05.2023.AS.Priede
6.Matemātika (Fakultatīvs)137.Fakultatīvā nodarbība atcelta
3.b1.-4.Klase ārpus skolasG.Gaile, V.Šmite, A.Rastene, M.Goba
3.c2.Angļu valoda339.Mainīta stundu secība->A.Rastene
2.Angļu valoda338.Mainīta stundu secība->V.Šmite
3.Sociālās zinības338.Mainīta stundu secība->I.Krieviņa
4.-6.Klase ārpus skolasI.Krieviņa
5.a1.Angļu valoda_2011.Stunda 2.grupai (pie sk.D.Trēziņa) atcelta
5.b1.Vizuālā māksla014.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5. stundas laiku->Ī.Ozola, M.Tiltiņa
3.Sociālās zinības un vēsture115.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 1.stundas laiku->L.Gredzena, Ī.Ozola
5.Latviešu valoda104.->M.Tiltiņa
6.Sociālās zinības un vēsture115.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuL.Gredzena
5.c6.Literatūra204.Stunda atcelta
6.a5.Angļu valoda204.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
6.Mūzika205.Mūzikas stunda pārcelta uz 03.05.2023.I.Jansone
6.b2.Datorika_1201.AG.Grīva
6.c3.Datorika_1201.AG.Grīva
6.Angļu valoda_1011.Stunda 2.grupai (pie sk.D.Trēziņa) atcelta
7.a5.-6.Angļu valoda_1011.Datorikas stunda 1.grupai atcelta; Av_1 stunda pārcelta no otrdienas, 09.05.2023.P*I.Liepiņa
7.b7.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
7.c2.Ģeogrāfija206.Latviešu valodas stunda atcelta; Ģeogrāfijas stunda pārcelta no otrdienas, 09.05.2023.P*S.Balode
8.b4.Datorika201./202.Stunda abām grupām kopā A+G.Grīva
8.c7.Datorika_1201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
9.a4.Angļu valoda115.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
9.c2.Angļu valoda204.Stunda visai klasei kopāA+I.Glužģe
8.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
10.a1.Dizains un tehnoloģijas_2201.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
4.Teātra mākslaSociālo zinību un vēstures stunda atceltaPR.Segliņš
10.b3.Angļu valoda_2011.AA.Rastene
11.a1.Kultūra un māksla014.Kultūras un mākslas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuĪ.Ozola
2.Krievu valoda_2405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
3.Kultūra un māksla014.Latviešu valodas stunda atcelta->Ī.Ozola
4.Sociālās zinības un vēsture110.Latviešu valodas stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no ceturtdienas, 11.05.2023.P*I.Grāvīte
11.b2.Krievu valoda_2405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
7.Angļu valoda_2403.Literatūras stunda atcelta; angļu valodas stunda (2.grupai) pārcelta no piektdienas, 12.05.2023.P*I.Barce
8.Literatūra204.Literatūras stunda atcelta
12.a6.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
12.b6.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta