pirmdiena, 2023. gada 9. janvāris

pirmdiena, 2023. gada 9. janvāris

Stundās nav: I.Apinīte, M.Tiltiņa, A.Niedrīte, I.Lancmane, L.Gredzena

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Latviešu valoda138.AS.Priede
2.Latviešu valoda138.AS.Priede
4.Dizains un tehnoloģjas138.AB.Sakne-Klovāne
5.-6.138.Pagarinātā dienas grupa līdz 14.00UB.Sakne-Klovāne
4.a3.Matemātika237.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta; Matemātikas stunda pārcelta no otrdienas, 10.01.2023.P*A.Kārkliņa
4.Dizains un tehnoloģijas114./157.Latviešu valodas stunda atceltaPG.Kalvīte/G.Verovkins
5.Latviešu valoda139.AI.Baranova
5.b2.Klases stunda104.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Upīte
3.Matemātika104.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Kraukle
6.Sociālās zinības un vēsture115.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
5.c1.Latviešu valoda104.Latviešu valodas stunda atcelta
2.Sociālās zinības un vēsture115.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
7.b1.Angļu valoda_1.grupa403.Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 4.stundas laikuI.Barce
4.Angļu valoda104.Latviešu valodas stunda atcelta; Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta no otrdienas, 14.01.2023.P*I.Barce
5.Inženierzinības104.Latviešu valodas stunda atceltaPL.Trauliņa
8.a7.Fizika211.Stunda pārcelta uz piektdienu, 13.01.2023.E.Ločmele
9.b3.Latvijas un pasaules vēsture109.Latviešu valodas stunda atcelta; vēstures stunda pārcelta no piektdienas, 13.01.2023.P*I.Grāvīte
4.Vizuālā māksla109.Literatūras stunda atceltaPĪ.Ozola
9.c7.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
10.a5.Matemātika109.Latviešu valodas stunda atcelta->G.Līrmane
6.Klases stunda401.Literatūras stunda atceltaPI.Tuņķele
8.Matemātika303.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuG.Līrmane
12.a1.-2.Latviešu valoda109.Latviešu valodas stunda atcelta