pirmdiena, 2024. gada 13. maijs (papildināts_3)

pirmdiena, 2024. gada 13. maijs (papildināts_3)

Stundās nav: A.Jākobsons, A.Dubulte, A.Lūsiņa, G.Līrmane, G.Kalvīte, L.Trauliņa, I.Barce (no 7.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b5.Angļu valodaAngļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
4.a0.Literatūra (F.)Literatūra (F.) stunda notika 29.04.2024.I.Baranova
4.b4.Latviešu valoda139.Latviešu valodas st.pārcelta no 14.05.2024., Literatūra pārcelta uz 14.05.2024.P*I.Baranova
6.Datorika_1Datorika_1 stunda pārcelta uz otrdienu 14.05.2024.A.Dubulte
4.c6.Matemātika139.Matemātikas stunda pārcelta no 07.05.2024.P*I.Krieviņa
5.a3.-4.Sociālās zinības114.Dizains un tehnoloģijas_2 stundas atceltas. Sociālās zinības stundas notiek tikai Dizains un tehnoloģijas_2 grupaiAL.Gredzena
5.b2.Latviešu valoda302.AS.Baumane
3.Matemātika302.Latviešu valodas stunda atceltaPA.Kārkliņa
4.Dabaszinības206.AI.Krieviņa
5.c1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atcelta
5.Dabaszinības211.AM.Liepiņa
6.a3.Klases stunda211.Dabaszinības stunda atceltaAI.Upīte
6.b0.Datorika_2202.Datorika_2 stunda pārcelta no 7.stundas->A.Dubulte
5.Klases stunda114.Dizains un tehnoloģijas_2 stunda pie sk. G.Kalvītes atcelta. Klases stunda notiek tikai Dizains un tehnoloģijas_2 grupaiAI.Upīte
7.Datorika_2Datorika_2 stunda pārcelta uz 0.stundu->A.Dubulte
6.c4.Matemātika303.Kabineta maiņaL.Liepa
7.a1.InženierzinībasInženierzinības stunda atcelta
2.Angļu valoda_2403.Inženierzinības stunda atcelta. Angļu valoda_2 stunda pārcelta no piektdienas 17.05.2024.->I.Barce
3.Matemātika_1303.AI.Kraukle
7.b3.Matemātika_1303.AI.Kraukle
7.c3.Matemātika_1303.AI.Kraukle
5.Sociālās zinības303.Kabineta maiņaL.Gredzena
9.a4.Matemātika_1304.AI.Segliņa
6.-7.Dizains un tehnoloģijas_2Dizains un tehnoloģijas_2 stundas pie G.Kalvītes atceltas
9.b4.Matemātika_1304.AI.Segliņa
9.c1.-2.Dizains un tehnoloģijas_2Dizains un tehnoloģijas_2 stundas pie G.Kalvītes atceltas
4.Matemātika_1304.AI.Segliņa
10.a7.Angļu valoda I_1Angļu valoda I_1 stunda atcelta
10.b8.Angļu valoda I_2Angļu valoda I_2 stunda atcelta
11.a4.Sports un veselībaSports un veselība stunda visai klasei kopāA+Z.Larinova
5.Latviešu valoda I109.Matemātika I stunda atceltaPI.Lancmane
11.b2.Latviešu valoda I303.Matemātika I stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
4.Sports un veselībaSports un veselība stunda visai klasei kopāA+E.Švēde
12.a3.Sports un veselībaSports un veselība stunda visai klasei kopāA+Z.Larinova
12.b3.Sports un veselībaSports un veselība stunda visai klasei kopāA+E.Švēde