pirmdiena, 2024.gada 18.marts (papildināts_3)

pirmdiena, 2024.gada 18.marts (papildināts_3)

Stundās nav: I.Aizupiete (2.st.), I.Jansone (1.-2.st.), Z.Larinova, B.Sakne-Klovāne, I.Segliņa, U.Ābeltiņš, D.Trēziņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c5.Dabaszinības338.Sports un veselība stunda atceltaPK.Antone
2.a2.Matemātika (F.)133.Mūzikas stunda atcelta, Matemātika (F.) stunda pārcelta no 6.stundas->G.Baltā
6.Matemātika (F.)Matemātika (F.) stunda pārcelta uz 2.stundu->G.Baltā
3.b2.Matemātika236.Sports un veselība stunda atceltaPS.Priede
4.a0.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas 22.03.2024.P*I.Baranova
4.c1.Literatūra139.Literatūras stunda pārcelta no otrdienas 19.03.2024., Latviešu valoda pārcelta uz 19.03.2024.P*I.Baranova
2.Literatūra (F.)139.Literatūras (F.) stunda pārcelta no piektdienas 22.03.2024., Latviešu valoda pārcelta uz 22.03.2024.P*I.Baranova
5.b1.-6.Klase ārpus skolasZ.Larinova, A.Lūsiņa, L.Trauliņa, I.Jansone, D.Cinīte, I.Liepiņa
6.a1.-2.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stundas pie sk. D.Trēziņa atceltas
6.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda pie sk. I.Tuņķeles notika 06.03.2024.I.Tuņķele
6.b1.Klases stunda301.Mūzikas stunda atceltaPI.Upīte, I.Jansone
9.a2.Fizika203.Mūzikas stunda atcelta, Fizikas stunda pārcelta no otrdienas 19.03.2024.P*V.Šulte
10.a5.Dizains un tehnoloģijas I304.Matemātika I nenotiek, Dizains un tehnoloģijas I pārcelta no 8.stundas.->S.Krumholce
8.Dizains un tehnoloģijas IDizains un tehnoloģijas I stunda pārcelta uz 5.stundu->S.Krumholce
10.b7.Klases stunda 304.Matemātika I stunda nenotiekPI.Rams
11.a4.Sports un veselība_3A+E.Švēde
11.b3.Angļu valoda_3Angļu valoda_3 stunda pie sk. D.Trēziņa atcelta
12.a3.Sports un veselība_3A+E.Švēde
6.Teātra mākslaMatemātika I stundas nenotiek, stunda kopā ar 11.a klasiA+R.Segliņš
12.b1.-2.Matemātika IIMatemātika II stundas nenotiek
5.Fizika I205.Angļu valodas stunda atcelta, Fizikas stunda pārcelta no 7.stundas->V.Šulte
6.Projekta darbs011.Angļu valodas stunda atcelta, Sociālās zinības stunda pārcelta no 8.st. Notiks Projekta darbs-Pašvadīts mācību process->I.Grāvīte
7.Fizika IFizikas stunda pārcelta uz 5.stundu->V.Šulte
8.Sociālās zinības IISociālās zinības stunda pārcelta uz 6.stundu->I.Grāvīte