pirmdiena, 2024.gada 20.maijs (papildināts)

pirmdiena, 2024.gada 20.maijs (papildināts)

Stundās nav: A.Upīte-Markuse, I.Grāvīte, Z.Larinova, L.Trauliņa

Pagarinātās dienas grupu no plkst. 14.00 vada M.Goba

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c5.Sports un veselībaAK.Antone
3.b1.Angļu valoda236.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
2.Matemātika236.Sports un veselība stunda atceltaPS.Priede
4.a0.Literatūras fakultatīvs (F)Literatūras fakultatīvs (F) stunda notika 15.05.2024.I.Baranova
4.b2.Datorika110.Angļu valodas stundas atceltas. Datorika notiek visai klasei kopā. Datorika_1 stunda pārcelta no 6.stundas. Datorika_2 stunda pārcelta no 24.05.2024.P*A.Dubulte
6.Datorika_1Datorikas stunda pārcelta uz 2.stundu->A.Dubulte
5.b1.-6.Klase ārpus skolasTiem skolēniem, kas nepiedalās ekskursijā notiek mācību processZ.Larinova
1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
2.Latviešu valoda339.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
4.DabaszinībasDabaszinību stunda atcelta
5.c5.Dabaszinības211.AM.Liepiņa
6.a1.-2.Angļu valoda_2Angļu valodas stunda pie sk.D.Trēziņa stundas atceltas
3.Klases stunda211.Dabaszinību stunda atcelta. Klases stunda pārcelta no 21.05.2024.AS.Baumane
5.Literatūra139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 24.05.2024. Literatūras stunda pārcelta no 24.05.2024.P*I.Baranova
6.b2.Matemātika302.Kabineta maiņaI.Kraukle
6.c4.Matemātika110.Kabineta maiņaL.Liepa
7.a3.Matemātika_4110.Kabineta maiņaL.Liepa
5.Angļu valoda_2110.Kabineta maiņaI.Barce
7.b3.Matemātika_4110.Kabineta maiņaL.Liepa
7.c3.Matemātika_4110.Kabineta maiņaL.Liepa
6.Angļu valoda_2206.Latvijas un pasaules vēsture atcelta. Angļu valoda_2 stunda pārcelta no 7.stundas. Kabineta maiņa->D.Cinīte
7.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pārcelta uz 6.stundu->D.Cinīte
8.a5.-6.Matemātika_2304.Kabineta maiņaL.Liepa
8.b5.-6.Matemātika_2304.Kabineta maiņaL.Liepa
8.c5.-6.Matemātika_2304.Kabineta maiņaL.Liepa
9.a1.Angļu valoda_1301.KonsultācijasA.Rastene
Angļu valoda_2014.D.Trēziņš
2.Angļu valoda_1301.A.Rastene
Angļu valoda_2014.D.Trēziņš
3.Latviešu valoda109.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Lancmane
4.Matemātika_1303.KonsultācijasG.Līrmane
Matemātika_2301.I.Kraukle
Matemātika_3302.I.Lazdiņa
Matemātika_4402.L.Aizkalniete
5.Latviešu valoda109.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Lancmane
6.Angļu valoda_1110.KonsultācijasA.Rastene
7.
8.Latviešu valoda109.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Lancmane
9.
9.b1.Angļu valoda_1301.KonsultācijasA.Rastene
Angļu valoda_2014.D.Trēziņš
2.Angļu valoda_1301.A.Rastene
Angļu valoda_2014.D.Trēziņš
3.Latviešu valoda109.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Lancmane
4.Matemātika_1303.KonsultācijasG.Līrmane
Matemātika_2301.I.Kraukle
Matemātika_3302.I.Lazdiņa
Matemātika_4402.L.Aizkalniete
5.Latviešu valoda109.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Lancmane
6.Angļu valoda_1110.KonsultācijasA.Rastene
7.
8.Latviešu valoda109.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Lancmane
9.
9.c1.Angļu valoda_1232.KonsultācijasV.Šmite
Angļu valoda_2301.A.Rastene
2.Angļu valoda_1232.V.Šmite
Angļu valoda_2301.A.Rastene
3.Latviešu valoda204.KonsultācijasA.Lozda
4.Matemātika_1303.G.Līrmane
Matemātika_2301.I.Kraukle
Matemātika_3302.I.Lazdiņa
Matemātika_4402.L.Aizkalniete
5.Latviešu valoda204.A.Lozda
6.Angļu valoda_2110.A.Rastene
7.
10.a5.Matemātika I210.Kabineta maiņaI.Segliņa
10.b1.Bioloģija IBioloģijas stunda pārcelta uz 3.stundu->S.Allika
2.Vēsture un sociālās zinātnes IVēsture un sociālās zinātnes stunda atcelta
3.Bioloģija I113.Vēsture un sociālās zinātnes stunda atcelta. Bioloģijas stunda pārcelta no 1.stundas->S.Allika
11.a4.Sports un veselība_3AE.Švēde
11.bKlase ārpus skolasTiem skolēniem, kas nepiedalās ekskursijā notiek mācību processA.Upīte-Markuse, I.Grāvīte
12.a3.-4.Matemātika II304.KonsultācijasI.Segliņa
5.-6.Dizains un tehnoloģijas II403.KonsultācijasD.Stalšāne
12.b1.-2.Matemātika II304.KonsultācijasI.Segliņa
4.Angļu valoda II011.KonsultācijasD.Trēziņš
5.-6.Dizains un tehnoloģijas II403.KonsultācijasD.Stalšāne