pirmdiena, 2024.gada 26.februāris

pirmdiena, 2024.gada 26.februāris

Stundās nav: S.Balode, I.Upīte (no 3.st.), G.Baltā (no pulksten 12.00), M.Liepiņa, L.Liepa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.ano 5.st.Klase ārpus skolasG.Baltā
6.bno 3.st.Klase ārpus skolasI.Upīte, M.Tiltiņa, G.Verovkins, G.Kalvīte, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa, A.Dubulte
6.c1.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Mēduma-Bāliņa
2.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda pārcelta no 1.stundas, Sports un veselība stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Mēduma-Bāliņa, I.Rams
3.Sports un veselībaDabaszinību stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 2.stundas->I.Rams
4.Matemātika304.AA.Lūsiņa
7.a3.Matemātika_2304.Kabineta maiņaI.Lazdiņa
Matemātika_4301.Kabineta maiņaAI.Kraukle
7.b3.Matemātika_2304.Kabineta maiņaI.Lazdiņa
Matemātika_4301.Kabineta maiņaAI.Kraukle
7.c3.Matemātika_2304.Kabineta maiņaI.Lazdiņa
Matemātika_4301.Kabineta maiņaAI.Kraukle
4.Sociālās zinības203.Stundu secības maiņa->L.Gredzena
5.Datorika201., 202.Stundu secības maiņa, Bioloģijas stunda atcelta, Datorika notiek abām grupām kopāPS.Kumholce, L.Gredzena
8.a2.Latviešu valoda203.Ģeogrāfijas stunda atceltaPM.Tiltiņa
5.Matemātika_2210.AG.Dance
6.AG.Līrmane
8.b2.Sports un veselībaBioloģijas stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no otrdienas 27.02.2024.P*A.Jākobsons
3.Latviešu valoda203.Ģeogrāfijas stunda atceltaPM.Tiltiņa
5.Matemātika_2210.AG.Dance
6.AG.Līrmane
8.c5.Matemātika_2210.AG.Dance
6.AG.Līrmane
9.a1.BioloģijaBioloģijas stunda atcelta
9.b1.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēsture stunda notika 21.02.2024.I.Grāvīte
9.c5.Fizika206.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Fizikas stunda pārcelta no otrdienas 27.02.2024.P*V.Šulte