pirmdiena, 2024.gada 8.aprīlis

pirmdiena, 2024.gada 8.aprīlis

Stundās nav: I.Amoliņa, E.Groševa (no 5.st.), S.Krumholce, B.Sakne-Klovāne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b5.Angļu valoda332.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+A.Dubulte
3.a5.Angļu valoda137.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
4.a3.Sociālās zinības un vēsture113.Kabineta maiņaL.Gredzena
5.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
4.b1.Sociālās zinības un vēsture211.Kabineta maiņaL.Gredzena
5.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
4.c5.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
5.c2.Sociālās zinības un vēsture211.Kabineta maiņaL.Gredzena
6.a6.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
6.b3.-4.Latviešu valoda109.Kabineta maiņaM.Tiltiņa
6.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
6.c6.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
7.a5.-6.Angļu valoda_1201.Kabineta maiņaI.Glužģe
6.-7.Datorika_2Datorika_2 stundas pie sk. S.Krumholces atceltas
7.b1.-2.Datorika_2Datorika_2 stundas pie sk. S.Krumholces atceltas
8.a1.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu
3.Angļu valoda_2404.Datorika_2 stunda pie sk. S.Krumholces atcelta, Angļu valoda_2 stunda pārcelta no 4.stundas->I.Glužģe
4.Sports un veselībaDatorika_1 stunda pie sk. S.Krumholces atcelta, Angļu valoda_2 stunda pārcelta uz 3.stundu, Sports un veselība stunda pārcelta no 1.stundas->I.Rams, I.Glužģe
7.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
8.b1.Latviešu valoda206.Kabineta maiņaM.Tiltiņa
7.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
8.c1.Literatūra014.Kabineta maiņaA.Lozda
2.Latviešu valoda014.Kabineta maiņaA.Lozda
7.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
9.a9.00-10.15Angļu valodas izmēģinājuma eksāmens203.8.45 ierašanās telpā
9.00 – 9.50 1. daļa (lasīšana)
9.50 -10.25 1.daļa (klausīšanās)
10.25 – 10.40 starpbrīdis
10.40 – 11.20 2. daļa (rakstīšana)Mācību stundas 9.abc no 11.30 (4. stunda sāksies 20 min. vēlāk)
Ī.Ozola
10.15-10.25I.Lancmane
10.40-11.20
8.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
9.b9.00-9.15Angļu valodas izmēģinājuma eksāmens115.8.45 ierašanās telpā
9.00 – 9.50 1. daļa (lasīšana)
9.50 -10.25 1.daļa (klausīšanās)
10.25 – 10.40 starpbrīdis
10.40 – 11.20 2. daļa (rakstīšana)Mācību stundas 9.abc no 11.30 (4. stunda sāksies 20 min. vēlāk)
I.Grāvīte
9.15-10.25S.Allika
10.40-11.20S.Allika
8.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
9.c9.00 – 9.15Angļu valodas izmēģinājuma eksāmens204.8.45 ierašanās telpā
9.00 – 9.50 1. daļa (lasīšana)
9.50 -10.25 1.daļa (klausīšanās)
10.25 – 10.40 starpbrīdis
10.40 – 11.20 2. daļa (rakstīšana)Mācību stundas 9.abc no 11.30 (4. stunda sāksies 20 min. vēlāk)
M.Liepiņa
9.15-10.15I.Jansone
10.15 – 10.25A.Lozda
10.40-11.20
8.Vācu valoda_1Vācu valodas stunda atcelta
9.abc9.00 – 11.45Angļu valodas izmēģinājuma eksāmens403.8.45 ierašanās telpā
9.00- 10.00 lasīšana
10.00 – 10.10 starpbrīdis
10.10 – 10.45 klausīšanās
10.45 -10.55 starpbrīdis
10.55 – 11.45 rakstīšanaMācību stundas no 5.stundas
I.Upīte
10.a4.Latviešu valoda203.Stundas laika maiņa 11.20-12.00, Kabineta maiņaI.Lancmane
7.Angļu valoda403.Angļu valoda abām grupām kopāA+I.Glužģe
8.Dizains un Tehnoloģijas IDizains un Tehnoloģijas stunda atcelta
10.b4.Ķīmija I113.Stundas laika maiņa 11.20-12.00S.Allika
11.a3.Angļu valoda_1104.Kabineta maiņaI.Barce
11.b
12.a1.-2.Angļu valoda II402.PI.Glužģe
12.b4.Angļu valoda II110.Sociālās zinātnes stunda nenotiekPD.Trēziņš, I.Grāvīte
5.Angļu valoda II402.Kabineta maiņaD.Trēziņš
6.Angļu valoda II402.Stundas sākums pulksten 13:00, Kabineta maiņaD.Trēziņš
3.Konkurss405.5.-6.klašu krievu/vācu valodas skaļās lasīšanas konkurssI.Daugaviete-Kravale, I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa