Projekta “Kontakts” aktivitāte

Trešdien, 8. novembrī, neliela daļa Viesturskolas skolēnu pašpārvaldes devās uz Naukšēnu vidusskolu, lai projekta “Kontakts” ietvaros piedalītos Jauniešu forumā, kas tapis kā inciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam.

Foruma sākumā katra pašpārvalde iepazīstināja ar savu skolu, tās piedāvātajām iespējām un tradīcijām. Tam sekoja pasākuma programmas apjomīgākā un vērtīgākā daļa – personīgās izaugsmes trenera Reiņa Širokova vadītās saliedēšanās aktivitātes, kas lika izkāpt no savas komforta zonas, mācīja sadarboties ar jauniem un nepazīstamiem cilvēkiem, ļāva sevi izzināt no jauna. Foruma noslēgumā paši sev pierādījām, ka jau spējam jauniepazītajiem kolēģiem uzticēties, un noskaidrojām arī kopīgās intereses. Mūs visus vieno pašpārvalde un vēlme radīt skolas dzīvi krāsaināku.

Viesturskolas pašpārvalde kļuvusi nu par kripatiņu bagātāka, jo forums devis jaunas idejas, zināšanas, kontaktus un, protams, lielisku pieredzi, kas noteikti ļaus stiprināt arī mūsu pašu savstarpējo sadarbību!

Paldies Naukšēnu vidusskolai par jauko uzņemšanu!