Rūķu Ziemassvētki Viesturskolā

15.decembrī – 1.klasēm, 16.decembrī – 2. klasēm, 19.decembrī – 3.klasēm, 20. decembrī – 4.klasēm. 

17.00 – 17.30 klasē

17.30 – 19.00 Ziemassvētku pasākums Lielajā zālē

19.00 – 19.40 Svētku vakariņas skolas ēdamzālē

20.00 – 20.45 rotaļas un dejas Lielajā zālē