Sākumskolas izaicina lasīt.

“Pasaule pieder tiem, kas lasa,” tā ir teicis Riks Hollands. Lasīt nozīmē lasīto tekstu uztvert, izprast un iegūto informāciju lietot mācību procesā visā dzīves laikā.

Lasītprasmei bērna izglītošanas ceļā ir ļoti svarīga loma. Pēdējā laikā mēs pieaugušie esam kļuvuši bažīgi par to, ka skolēnu lasītprasme ir nepietiekama, interese par grāmatu pasaules iepazīšanu ir kritusies.

Valmieras novada sākumskolas jomu koordinatori šoruden vienojās, ka šajā mācību gadā lasītprasmei tiks pievērsta lielāka uzmanība, vislielāko vērību pievēršot mazajiem pirmklasniekiem. Tā tapa ideja par lasītprieka izaicinājumu.

Vienu nedēļu pirmo klašu skolēni intensīvi lasīja savas izvēlētās grāmatas gan mājās, gan klasē, lasīšanas procesu ar foto uzņēmumiem piefiksēja skolotājas un vecāki. Audzinātājas izveidoja foto kolāžu un to ar izaicinājuma tekstu nosūtīja citai Valmieras novada skolai, lai arī tajā rosinātu mazos pirmklasniekus iepazīt skaisto grāmatu pasauli.

Mūsu skola lasītprieka izaicinājumu saņēma no J.Endzelīna Kauguru pamatskolas, savukārt šonedēļ mazie viesturieši meta izaicinājumu Rūjienas vidusskolas pirmklasniekiem. Lasītprieka akcija Valmieras novada skolās turpināsies līdz 16.februārim.

Mazie lasītāji atzīst, ka jūtas pārliecinātāki par savu lasīšanas prasmi, viņi spējot raitāk izlasīt nepieciešamo, prieks bija dzirdēt, ka lasīt esot bijis interesanti, jo ir uzzināti neparasti notikumi.

Lai ikvienam ir iedvesma un vēlēšanās caur grāmatu lasīšanu iepazīt plašas laika jūras!

Valmieras Viestura vidusskolas sākumskolas jomas koordinatore Vineta Zariņa