Sākumskolas vecāki atbalsta pozitīvu uzvedību

Brīvlaika nedēļā, kad bērni no skolas mazliet atpūtās, Viesturskolas telpās cītīgi darbojās viņu vecāki, Sākumskolas Vecāku domes pārstāvji – grieza, laminēja, lika kopā vārdus, lai pie sākumskolas korpusa gaiteņu sienām koši un krāsaini parādītos ieteikumi pozitīvai uzvedībai starpbrīžos un, atgriežoties skolā, bērni šeit justos drošāk. Šis ir pirmais darbs Sākumskolas vecāku domes projektā “Runājošās sienas un grīdas”.

Vecāku domes darbiņš lieliski sasaucās ar skolas plānotajām aktivitātēm projektā “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” – tiekoties pirmajā sanāksmē pēc brīvlaika, arī klašu APU vēstneši saviem klasesbiedriem nesa “atsvaidzinātu” informāciju par to, kādas vērtības un tikumus vēlamies redzēt Viesturskolas klasēs, gaiteņos un ēdamzālēs.

Labvēlīgā un pozitīvā vidē visi jūtamies labāk, vai ne?