Sasniegumi fizikas olimpiādē

Sveicam
11.b klases skolnieku
Mārtiņu Lūsi
ar iegūto 1.vietu
Valmieras pilsētas un novadu  fizikas olimpiādē.