Skolas formu pasūtīšana

Pasūtot skolas formu www.hebe.lv līdz 30 jūnijam
to saņemt varēs no 15. augusta.

Valmieras Viestura vidusskolas
sākumskolas skolēnu formu katalogs pieejams šeit:
VVV katalogs_2020 .