STEM mācību priekšmeti un 6.b klase ar zelta atslēdziņu pretī veiksmīgai karjerai

6.b klases rudens ekskursijas mērķis bija cieši saistīts ar Karjeras nedēļas aktivitātēm. Aktīvi rosinājām interesi par dabaszinātņu, tehnoloģiju, inžinierzinātņu un matemātikas jomu, apmeklējot Kosmosa Izziņas centru Cēsīs  https://kosmosacentrs.lv/.

Kosmosa izziņas centra eksponāti un izglītojošais saturs ir veidots, īstenojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada programmu “Pētniecība un izglītība.”

Katra stāva izpēte sākās ar gida uzdevumu izdalīšanu visai klasei. Pēc ekspozīciju, pētniecības uzdevumu izpildes klase sadalījās komandās un devās izzinošā ceļojumā. Noslēgumā uzvarētāja komanda saņēma Kosmosa Izziņas centra https://kosmosacentrs.lv/ dāvaniņas.

Mēs, 6.b klases skolēni, iesakām ikvienam skolēnam apmeklēt Kosmosa Izziņas centru, jo tas bija izzinoši, atraktīvi, pamācoši un saistoši!

Katrs pats esam savu nākotnes sapņu izzinātāji un īstenotāji ! Lai top!

6.b klases audzinātāja Iveta Upīte