Sveicam un lepojamies!

Valmieras novada 5.-8.klašu matemātikas olimpiādē laureātu pulkā arī viesturieši.

2.vieta Kārlim Reimam (5.b klase),

3.vieta Jēkabam Kaķim (8.b klase),

Atzinība Elīzai Veinbergai (5.a klase), Edgaram Putniņam (6.a klase).

Paldies skolotājām Agijai Kārkliņai, Ingai Krauklei un Ivetai Segliņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!