pirmdiena, 2020. gada 2. novembris

pirmdiena, 2020. gada 2. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa, I.Jurka, A.Niedrīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Latviešu valoda139.*I.Miglava
5.Latviešu valoda139.*I.Miglava
1.c1.Latviešu valoda338.AS.Baumane
2.Matemātika338.AA.Dubulte
5.Sociālās zinības338. A I.Upīte
2.c2.Latviešu valoda337.AG.Baltā
3.Matemātika337.A G.Dance
3.b1.Mājturība un tehnoloģijas236.  
4.a5.Angļu valoda_2236.kabineta maiņa V.Šmite
4.c1.Latviešu valoda138.AS.Kārkliņa
3.Latviešu valoda138.AS.Kārkliņa
4.Matemātika138.AA.Kārkliņa
5.Matemātika138.AL.Trauliņa
5.b1.Latviešu valoda204.Sociālo zinību stunda pārcelta uz ceturtdienu 05.11.2020 (1.st.)P*A.Upīte
5.c1.Angļu valoda_1210.stunda abām grupām →D.Cinīte