trešdiena, 2020. gada 14. oktobris

trešdiena, 2020. gada 14. oktobris

Stundās nav: L.Trauliņa, D.Stalšāne, I.Grāvīte (no 13.20), R.Segliņš (no 11.00), Ī.Ozola (no 11.00), I.Tuņķele (no 11.00)

4.b klase ārpus skolas -visu dienu (L.Trauliņa)

Teātra virziena klases ārpus skolas: 10.a – visu d.; 11.a (12.skolēni) – no plkst.11.00; 12.c (5.skolēni) – no plkst.11.00 (R.Segliņš, Ī.Ozola, I.Tuņķele)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c5.  uzraudzībaAL.Gacka
4.b1.-9.Klase ārpus skolasS.Baumane, A.Kārkliņa, G.Grīva, Z.Neimane, I.Lazdiņa
5.b3.Latviešu valoda402.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 13.10.2020.P*A.Upīte
8.a1.Ģeogrāfija pašvadīts māc.process-mājās Z.Vilciņa
2.Ģeogrāfija pašvadīts māc.process-mājās Z.Vilciņa
5.Krievu valoda104.stunda 2.un 3.grupai kopā I.Mēduma-Bāliņa
7.Krievu valoda104.stunda 2.un 3.grupai kopā I.Mēduma-Bāliņa
9.a5.Mūzika205.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Jansone
9.b3.Bioloģija109.Ģeogrāfijas st.pārcelta uz ceturtdienas 1.un 2.stundu (15.10.2020.)P*S.Allika/Z.Vilciņa
4.Bioloģija109.Ģeogrāfijas st.pārcelta uz ceturtdienas 1.un 2.stundu (15.10.2020.)P*S.Allika/Z.Vilciņa
9.c4.Angļu valoda011. PI.Barce
10.a Klase ārpus skolasA.Jākobsons, G.Līrmane, L.Mīļā, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, A.Millers, I.Lancmane
10.b6.Krievu valoda_2010.pašvadīts mācību process I.Tuņķele
11.a2.Angļu valoda (visp.)203.stunda pārcelta no 13.10.2020.P*A.Ronis
12.b3.Angļu valoda113. PL.Kraukle
7.Ķīmija113.Stunda pārcelta no 3.st.; LPVē stunda atcelta S.Allika