trešdiena, 2020. gada 14. oktobris

trešdiena, 2020. gada 14. oktobris

Stundās nav: L.Trauliņa, D.Stalšāne, I.Grāvīte (no 13.20), R.Segliņš (no 11.00), Ī.Ozola (no 11.00), I.Tuņķele (no 11.00)

4.b klase ārpus skolas -visu dienu (L.Trauliņa)

Teātra virziena klases ārpus skolas: 10.a – visu d.; 11.a (12.skolēni) – no plkst.11.00; 12.c (5.skolēni) – no plkst.11.00 (R.Segliņš, Ī.Ozola, I.Tuņķele)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c 5.     uzraudzība A L.Gacka
4.b 1.-9. Klase ārpus skolas S.Baumane, A.Kārkliņa, G.Grīva, Z.Neimane, I.Lazdiņa
5.b 3. Latviešu valoda 402. Sociālo zinību stunda pārcelta uz 13.10.2020. P* A.Upīte
8.a 1. Ģeogrāfija   pašvadīts māc.process-mājās   Z.Vilciņa
2. Ģeogrāfija   pašvadīts māc.process-mājās   Z.Vilciņa
5. Krievu valoda 104. stunda 2.un 3.grupai kopā   I.Mēduma-Bāliņa
7. Krievu valoda 104. stunda 2.un 3.grupai kopā   I.Mēduma-Bāliņa
9.a 5. Mūzika 205. Vizuālās mākslas stunda atcelta P I.Jansone
9.b 3. Bioloģija 109. Ģeogrāfijas st.pārcelta uz ceturtdienas 1.un 2.stundu (15.10.2020.) P* S.Allika/Z.Vilciņa
4. Bioloģija 109. Ģeogrāfijas st.pārcelta uz ceturtdienas 1.un 2.stundu (15.10.2020.) P* S.Allika/Z.Vilciņa
9.c 4. Angļu valoda 011.   P I.Barce
10.a   Klase ārpus skolas A.Jākobsons, G.Līrmane, L.Mīļā, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, A.Millers, I.Lancmane
10.b 6. Krievu valoda_2 010. pašvadīts mācību process   I.Tuņķele
11.a 2. Angļu valoda (visp.) 203. stunda pārcelta no 13.10.2020. P* A.Ronis
12.b 3. Angļu valoda 113.   P L.Kraukle
7. Ķīmija 113. Stunda pārcelta no 3.st.; LPVē stunda atcelta   S.Allika