TREŠDIENA, 2020.gada 26.februāris

TREŠDIENA, 2020.gada 26.februāris

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, Ī.Ozola, I.Rams, E.Groševa ( 2.-4.st.), G.Gaile (2.st.), A.Eiklone (8.st.),

VVV viesojas “Sporto labākai dzīvei” komanda – 14.30 ~ 17.30 – pasākums 6.klašu skolēniem – (no 6.stundas – 009.sporta zāle; 112.mūzikas kabinets; 114.mājturības kabinets;    no 7.st. 115.kabinets)

8.b klase 2.-4.st. “Ledus gladiatori” treniņš VOC – tie skolēni, kuri nepiedalās treniņā apmeklē stundas!

2.-3.st. – Valsts diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.klasēm – matemātikā (235.,232.,138. un 237.kab)

1.-2.st. – KAA nodarbības 9.klasēm – “Veiksmīgas karjeras ABC” – 305.lielā zāle.

3.-4.st. – KAA nodarbības 10.klasēm – “Veiksmīgas karjeras ABC” – 305.lielā zāle.

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 2. Sports 034.     M.Goba
3. Matemātika (F) Fakultatīvā nodarbība pārcelta no trešdienas P* V.Zariņa
2.b 1. Sports 034.     M.Goba
2. Matemātika   P S.Priede
2.c 2. Matemātika 205. Kabineta maiņa   A.Bērziņa
3. Sports 034.     M.Goba
4.   Stunda atcelta; mazā pagarinātā dienas grupa-pieskata A.Bērziņa   A.Bērziņa
3.a 2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 235. 40 min   A.Kārkliņa
2.-3. Diagnosticējošais darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

237.     V.Fleminga
4. Sports 009A     M.Goba
5. Latviešu valoda 235.   P A.Kārkliņa
3.b 2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 232.     I.Baranova

D.Cinīte

2.-3. Diagnosticējošais darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

237.     V.Fleminga
5. Sports 034     M.Goba
6. Matemātika (F)     I.Baranova
3.c 2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 138.     I.Jurka

I.Aizupiete

2.-3. Diagnosticējošais darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

237.     V.Fleminga
6. Sports 034     M.Goba
4.a

 

1. Matemātika 139.   A A.Niedrīte
2. Matemātika 139.   A A.Niedrīte
4. Latviešu valoda 139.   A A.Niedrīte
5. Latviešu valoda 139.   A A.Niedrīte
6. Sports 034. Stunda atcelta    
4.b 2. Latviešu valoda 332   A L.Drande
5.b 4. Latviešu valoda 115.   A A.Upīte
5. Sports 009A   A A.Jākobsons
6. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. Stunda atcelta    
7. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. Stunda atcelta    
5.c 2. Latviešu valoda 203.   A S.Kārkliņa
3. Sports 009 Kabineta maiņa A A.Jākobsons
6.a 2. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.    
3. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.      
6.c 4. Pasaules vēsture 110. Stundu secības maiņa   I.Grāvīte
5. Literatūra 109. Stundu secības maiņa   S.Kārkliņa
7.b 7. Literatūra 204. Sporta st.atcelta P A.Upīte
8.a 2. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
8.b 2.-4. Klase ārpus skolas Tie, kuri neapmeklē slidošanas treniņu-apmeklē stundas!!!!   E.Groševa

(I.Mēduma-Bāliņa, M.Tiltiņa, G.Verovkins)

2. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
4. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. Stunda atcelta    
5. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. Stunda atcelta    
8.c 2. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
9.a 1.-2. KAA pasākums 305.lielajā zālē D.Stalšāne, M.Tiltiņa

I.Grāvīte,

4. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
9.b 1.-2. KAA pasākums 305.lielajā zālē D.Stalšāne, M.Tiltiņa

S.Allika, A.Eiklone

4. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
8. Literatūra 104.   A S.Kārkliņa
10.a 3.-4. KAA pasākums 305.lielajā zālē D.Stalšāne, Z.Švēde

R.Segliņš, V.Dancis, A.Millers

10.b 1. Psiholoģija 115. Stunda atcelta    
2. Psiholoģija 115. Stunda atcelta    
3.-4. KAA pasākums 305.lielajā zālē D.Stalšāne, Z.Švēde

A.Jākobsons, I.Grāvīte

5. Latvijas un pasaules vēsture 110. Stundu secības maiņa; Latviešu valodas st.atcelta   I.Grāvīte
11.a 3. Vācu valoda 402. Stunda atcelta    
11.b 1. Kulturoloģija 014. Stunda atcelta  
2. Latviešu valoda 109. Stunda atcelta  
3. Vācu valoda 402. Stunda atcelta  
11.c 3. Vācu valoda 402. Stunda atcelta  
4. Dabaszinības 206. Dabaszinību stunda pārcelta no 4.st.   A.Millers
8. Dabaszinības 211. Stunda pārcelta uz 4.st.   A.Millers
12.a 1. Literatūra 109. Stunda atcelta  
6. Sports Meitenes (A.Jākobsona grupa) – stunda 034.vingr.zālē

Zēni (V.Beķera grupai) – stunda ārā

  A.Jākobsons / V.Beķeris
7. Kulturoloģija 014. Stunda atcelta  
8. Kulturoloģija 014. Stunda atcelta  
12.b 7. Kulturoloģija 014. Stunda atcelta    
8. Kulturoloģija 014. Stunda atcelta    
12.c 2. Angļu valoda 014. Kulturoloģijas st.atcelta P* L.Kraukle
3. Angļu valoda 014. Kulturoloģijas st.atcelta P* L.Kraukle
4. Angļu valoda 014. Kulturoloģijas st.atcelta P* L.Kraukle