TREŠDIENA, 2020.gada 26.februāris

TREŠDIENA, 2020.gada 26.februāris

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, Ī.Ozola, I.Rams, E.Groševa ( 2.-4.st.), G.Gaile (2.st.), A.Eiklone (8.st.),

VVV viesojas “Sporto labākai dzīvei” komanda – 14.30 ~ 17.30 – pasākums 6.klašu skolēniem – (no 6.stundas – 009.sporta zāle; 112.mūzikas kabinets; 114.mājturības kabinets;    no 7.st. 115.kabinets)

8.b klase 2.-4.st. “Ledus gladiatori” treniņš VOC – tie skolēni, kuri nepiedalās treniņā apmeklē stundas!

2.-3.st. – Valsts diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.klasēm – matemātikā (235.,232.,138. un 237.kab)

1.-2.st. – KAA nodarbības 9.klasēm – “Veiksmīgas karjeras ABC” – 305.lielā zāle.

3.-4.st. – KAA nodarbības 10.klasēm – “Veiksmīgas karjeras ABC” – 305.lielā zāle.

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a2.Sports034.  M.Goba
3.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta no trešdienasP*V.Zariņa
2.b1.Sports034.  M.Goba
2.Matemātika PS.Priede
2.c2.Matemātika205.Kabineta maiņa A.Bērziņa
3.Sports034.  M.Goba
4. Stunda atcelta; mazā pagarinātā dienas grupa-pieskata A.Bērziņa A.Bērziņa
3.a2.Diagnosticējošais darbs matemātikā235.40 min A.Kārkliņa
2.-3.Diagnosticējošais darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

237.  V.Fleminga
4.Sports009A  M.Goba
5.Latviešu valoda235. PA.Kārkliņa
3.b2.Diagnosticējošais darbs matemātikā232.  I.Baranova

D.Cinīte

2.-3.Diagnosticējošais darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

237.  V.Fleminga
5.Sports 034  M.Goba
6.Matemātika (F)  I.Baranova
3.c2.Diagnosticējošais darbs matemātikā138.  I.Jurka

I.Aizupiete

2.-3.Diagnosticējošais darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

237.  V.Fleminga
6.Sports034  M.Goba
4.a

 

1.Matemātika139. AA.Niedrīte
2.Matemātika139. AA.Niedrīte
4.Latviešu valoda139. AA.Niedrīte
5.Latviešu valoda139. AA.Niedrīte
6.Sports034.Stunda atcelta  
4.b2.Latviešu valoda332 AL.Drande
5.b4.Latviešu valoda115. AA.Upīte
5.Sports009A AA.Jākobsons
6.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.Stunda atcelta  
7.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.Stunda atcelta  
5.c2.Latviešu valoda203. AS.Kārkliņa
3.Sports009Kabineta maiņaAA.Jākobsons
6.a2.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.  
3.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   
6.c4.Pasaules vēsture110.Stundu secības maiņa I.Grāvīte
5.Literatūra109.Stundu secības maiņa S.Kārkliņa
7.b7.Literatūra204.Sporta st.atceltaPA.Upīte
8.a2.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
8.b2.-4.Klase ārpus skolasTie, kuri neapmeklē slidošanas treniņu-apmeklē stundas!!!! E.Groševa

(I.Mēduma-Bāliņa, M.Tiltiņa, G.Verovkins)

2.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
4.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.Stunda atcelta  
5.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.Stunda atcelta  
8.c2.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
9.a1.-2.KAA pasākums 305.lielajā zālēD.Stalšāne, M.Tiltiņa

I.Grāvīte,

4.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
9.b1.-2.KAA pasākums 305.lielajā zālēD.Stalšāne, M.Tiltiņa

S.Allika, A.Eiklone

4.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
8.Literatūra104. AS.Kārkliņa
10.a3.-4.KAA pasākums 305.lielajā zālēD.Stalšāne, Z.Švēde

R.Segliņš, V.Dancis, A.Millers

10.b1.Psiholoģija115.Stunda atcelta  
2.Psiholoģija115.Stunda atcelta  
3.-4.KAA pasākums 305.lielajā zālēD.Stalšāne, Z.Švēde

A.Jākobsons, I.Grāvīte

5.Latvijas un pasaules vēsture110.Stundu secības maiņa; Latviešu valodas st.atcelta I.Grāvīte
11.a3.Vācu valoda402.Stunda atcelta  
11.b1.Kulturoloģija014.Stunda atcelta 
2.Latviešu valoda109.Stunda atcelta 
3.Vācu valoda402.Stunda atcelta 
11.c3.Vācu valoda402.Stunda atcelta 
4.Dabaszinības206.Dabaszinību stunda pārcelta no 4.st. A.Millers
8.Dabaszinības211.Stunda pārcelta uz 4.st. A.Millers
12.a1.Literatūra109.Stunda atcelta 
6.SportsMeitenes (A.Jākobsona grupa) – stunda 034.vingr.zālē

Zēni (V.Beķera grupai) – stunda ārā

 A.Jākobsons / V.Beķeris
7.Kulturoloģija014.Stunda atcelta 
8.Kulturoloģija014.Stunda atcelta 
12.b7.Kulturoloģija014.Stunda atcelta  
8.Kulturoloģija014.Stunda atcelta  
12.c2.Angļu valoda014.Kulturoloģijas st.atceltaP*L.Kraukle
3.Angļu valoda014.Kulturoloģijas st.atceltaP*L.Kraukle
4.Angļu valoda014.Kulturoloģijas st.atceltaP*L.Kraukle