trešdiena, 2020. gada 7. oktobris

trešdiena, 2020. gada 7. oktobris

Stundās nav: G.Grīva, L.Liepa,Z.Vilciņa, D.Stalšāne (08.00-14.00), A.Kārkliņa, I.Krieviņa

305.kab – Latvijas skolu režisoru seminārs (visu dienu) – 12.c kl.no 13.30 gatavošanās izrādei

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c 1. Matemātika 338.   A Z.Gailīte
2. Latviešu valoda 338.   A S.Baumane
3. Dabaszinības 338.   A S.Baumane
4. Dizains un tehnoloģijas 338.   A S.Baumane
5. Dizains un tehnoloģijas 338.   A S.Baumane
    338. uzraudzība A S.Baumane
2.c 2.     uz VOC pavada L.Trauliņa   L.Trauliņa
3. Sports VOC uz VOC pavada L.Trauliņa   L.Trauliņa
4.a 1. Sociālās zinības un vēsture 235.   A L.Drande
2. Datorika_1 202.   A Z.Neimane
3. Latviešu valoda 235.   A A.Upīte
4.b 2. Sociālās zinības un vēsture 232.   A S.Priede
3. Datorika_1 202.   A Z.Neimane
5.a 1. Angļu valoda 110./203. stunda abām grupām pārcelta uz 4.stundu   I.Glužģe/I.Liepiņa
4. Angļu valoda 110. Angļu valodas st.abām grupām kopā pie I.Liepiņas; Matemātikas stunda atcelta   I.Glužģe/I.Liepiņa
5. Matemātika 110.   A I.Kraukle
5.b 2. Sociālās zinības 402. Latviešu valodas st.pārcelta no 06.10.2020 P* L.Drande
5.c 4. Sociālās zinības 210.   A L.Vikse
6.a 4. Informātika_1 202.   A Z.Neimane
6.c 1. Informātika_2 201.   A I.Kraukle
8.a 1. Ģeogrāfija   pašvadīts māc.process-mājās   Z.Vilciņa
2. Ģeogrāfija   pašvadīts māc.process-mājās   Z.Vilciņa
5. Krievu valoda_2 401. kabineta maiņa   I.Mēduma-Bāliņa
6. Matemātika_1 204. grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas   G.Līrmane
Matemātika_2 104. grupai pievienojas skolēni no 3. grupas   I.Lazdiņa
Matemātika_3 403. mat_3 pievienota 1.un2.grupai    
8.b 6. Matemātika_1 204. grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas   G.Līrmane
Matemātika_2 104. grupai pievienojas skolēni no 3. grupas   I.Lazdiņa
Matemātika_3 403. mat_3 pievienota 1.un2.grupai    
9.a 1. Matemātika_2 011. matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 011. matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta    
9.b 1. Matemātika_2 011. matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 011. matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta    
3. Bioloģija 109. Ģeogrāfijas st.pārcelta uz ceturtdienas 1.un 2.stundu P* S.Allika/Z.Vilciņa
4. Bioloģija 109. Ģeogrāfijas st.pārcelta uz ceturtdienas 1.un 2.stundu P* S.Allika/Z.Vilciņa
9.c 1. Matemātika_2 011. matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 011. matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta    
10.a 4. F_TM 014. kabineta maiņa   L.Mīļā
5. Skatuves kustība 014. kabineta maiņa   L.Mīļā
10.b 7. Dizains un tehnoloģijas 202. pašvadīts mācību process    
8. Dizains un tehnoloģijas 202. pašvadīts mācību process    
11.a 2. Angļu valoda (visp.) 203. stunda pārcelta no 06.10.2020. P* A.Ronis
6. F_TM 404. kabineta maiņa   L.Mīļā
7. Skatuves kustība 404. kabineta maiņa   L.Mīļā
12.b 1. Ķīmija 113. Stunda pārcelta no 3.st.   S.Allika
3. Angļu valoda 113.   P L.Kraukle
12.c 1. Dabaszinības 303. Stunda pārcelta uz 3.st.   A.Millers
3. Dabaszinības 303.     A.Millers
7. Matemātika 303. klase pasākumā   A.Rebinka
8. Matemātika 303. klase pasākumā   A.Rebinka