trešdiena, 2020. gada 7. oktobris

trešdiena, 2020. gada 7. oktobris

Stundās nav: G.Grīva, L.Liepa,Z.Vilciņa, D.Stalšāne (08.00-14.00), A.Kārkliņa, I.Krieviņa

305.kab – Latvijas skolu režisoru seminārs (visu dienu) – 12.c kl.no 13.30 gatavošanās izrādei

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Matemātika338. AZ.Gailīte
2.Latviešu valoda338. AS.Baumane
3.Dabaszinības338. AS.Baumane
4.Dizains un tehnoloģijas338. AS.Baumane
5.Dizains un tehnoloģijas338. AS.Baumane
  338.uzraudzībaAS.Baumane
2.c2.  uz VOC pavada L.Trauliņa L.Trauliņa
3.SportsVOCuz VOC pavada L.Trauliņa L.Trauliņa
4.a1.Sociālās zinības un vēsture235. AL.Drande
2.Datorika_1202. AZ.Neimane
3.Latviešu valoda235. AA.Upīte
4.b2.Sociālās zinības un vēsture232. AS.Priede
3.Datorika_1202. AZ.Neimane
5.a1.Angļu valoda110./203.stunda abām grupām pārcelta uz 4.stundu I.Glužģe/I.Liepiņa
4.Angļu valoda110.Angļu valodas st.abām grupām kopā pie I.Liepiņas; Matemātikas stunda atcelta I.Glužģe/I.Liepiņa
5.Matemātika110. AI.Kraukle
5.b2.Sociālās zinības402.Latviešu valodas st.pārcelta no 06.10.2020P*L.Drande
5.c4.Sociālās zinības210. AL.Vikse
6.a4.Informātika_1202. AZ.Neimane
6.c1.Informātika_2201. AI.Kraukle
8.a1.Ģeogrāfija pašvadīts māc.process-mājās Z.Vilciņa
2.Ģeogrāfija pašvadīts māc.process-mājās Z.Vilciņa
5.Krievu valoda_2401.kabineta maiņa I.Mēduma-Bāliņa
6.Matemātika_1204.grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas G.Līrmane
Matemātika_2104.grupai pievienojas skolēni no 3. grupas I.Lazdiņa
Matemātika_3403.mat_3 pievienota 1.un2.grupai  
8.b6.Matemātika_1204.grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas G.Līrmane
Matemātika_2104.grupai pievienojas skolēni no 3. grupas I.Lazdiņa
Matemātika_3403.mat_3 pievienota 1.un2.grupai  
9.a1.Matemātika_2011.matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_2011.matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta  
9.b1.Matemātika_2011.matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_2011.matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta  
3.Bioloģija109.Ģeogrāfijas st.pārcelta uz ceturtdienas 1.un 2.stunduP*S.Allika/Z.Vilciņa
4.Bioloģija109.Ģeogrāfijas st.pārcelta uz ceturtdienas 1.un 2.stunduP*S.Allika/Z.Vilciņa
9.c1.Matemātika_2011.matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_2011.matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta  
10.a4.F_TM014.kabineta maiņa L.Mīļā
5.Skatuves kustība014.kabineta maiņa L.Mīļā
10.b7.Dizains un tehnoloģijas202.pašvadīts mācību process  
8.Dizains un tehnoloģijas202.pašvadīts mācību process  
11.a2.Angļu valoda (visp.)203.stunda pārcelta no 06.10.2020.P*A.Ronis
6.F_TM404.kabineta maiņa L.Mīļā
7.Skatuves kustība404.kabineta maiņa L.Mīļā
12.b1.Ķīmija113.Stunda pārcelta no 3.st. S.Allika
3.Angļu valoda113. PL.Kraukle
12.c1.Dabaszinības303.Stunda pārcelta uz 3.st. A.Millers
3.Dabaszinības303.  A.Millers
7.Matemātika303.klase pasākumā A.Rebinka
8.Matemātika303.klase pasākumā A.Rebinka