trešdiena, 2021. gada 14. aprīlis

trešdiena, 2021. gada 14. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte, I.Glužģe, S.Balode, V.Beķeris, A.Dubulte, I.Grāvīte (5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b1.Sports  AM.Goba
2.Klases stunda336. AL.Gacka
3.Matemātika336. AL.Gacka
4.Sociālās zinības336.Secības maiņaAL.Gacka
5.Dabaszinības336.Secības maiņaAD.Stalšāne
6.Matemātika336.Matemātikas stunda pārcelta uz 13.04.2021.  
3.a6.Angļu valoda_1 Stunda pārcelta uz piektdienu (5.st.)  
3.b1.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
2.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.c6.Angļu valoda138.Latviešu valodas fakultatīvā stunda pārcelta uz otrdienuP*V.Šmite
5.a3.Angļu valoda110.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
5.c1.Klases stunda210.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 13.04.2021.P*S.Baumane, S.Kārkliņa
5.Angļu valoda_1210. AI.Upīte
6.Angļu valoda210.stunda visai klasei kopā; Av_2 stunda pārcelta no piektdienas.A+I.Upīte
7.a5.Bioloģija115.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta M.Liepiņa
7.Bioloģija115.Bioloģijas stunda pārcelta uz 5.st. M.Liepiņa
7.c5.Angļu valoda304.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
8.a1.Klases stunda104.Bioloģijas stunda atceltaPS.Kārkliņa
8.b1.Klases stunda204.Ķīmijas stunda atceltaPA.Upīte
9.a3.Angļu valodaattālinātiStunda visai klasei kopāA+I.Upīte
7.Sportsattālināti AA.Jākobsons
10.b7.Angļu valodaattālināti AI.Barce
8.Angļu valodaattālināti AI.Barce