trešdiena, 2021. gada 15. septembris

trešdiena, 2021. gada 15. septembris

Stundās nav: I.Apine, I.Aizupiete, I.Jurka, A.Niedrīte, K.Čaune, L.Liepa, A.Upīte-Markuse (11.00-12.30)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Angļu valoda137.Mūzikas stunda atceltaA.Rastene
5.Matemātika137.Angļu valodas stunda pārcelta uz 4.st.laikuPV.Zariņa, A.Rastene
2.a3.Vizuālā māksla139.Mūzikas stunda atceltaPI.Miglava
2.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

2.c2.Sports un VeselībaVOCMūzikas stunda atceltaM.Goba, I.Krieviņa
5.Vizuālā māksla138.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 2.st.laikuPI.Krieviņa, M.Goba
3.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.b5.Angļu valoda_1336.Mūzikas stunda atceltaA.Dubulte
5.Angļu valoda_2235.Mūzikas stunda atceltaI.Liepiņa
6.Angļu valodas stunda pārcelta uz 5.st.laikuA.Dubulte, I.Liepiņa
3.c6.Mūzika112.Stunda atcelta
4.b3.Matemātika138.AI.Upīte
4.Matemātika138.AI.Upīte
4.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.Mūzikastunda atcelta
6.a6.Angļu valoda_1109.Matemātikas stunda atceltaI.Liepiņa
7.Angļu valoda_1109.angļu valodas stunda pārcelta uz 7.st laikuI.Liepiņa
6.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a7.Krievu valoda114.stunda abām grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
7.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.Krievu valoda011.stunda abām grupām kopāA+I.Mēduma-Bāliņa
7.Krievu valoda_3203.stunda pārcelta uz 1.st.laiku
8.a1.-2.Matemātika211.stunda visai klasei kopāA+A.Rebinka
8.b1.-2.Matemātika301.stunda visai klasei kopāA+I.Segliņa
8.c1.-2.Matemātika115.stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
9.a1.Ģeogrāfija104.Stundas sākums 08.10Z.Vilciņa
9.b5.Mūzika112.Literatūras stunda pārcelta uz ceturtdienu, 16.09.2021.P*I.Jansone
10.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti