trešdiena, 2021. gada 21. aprīlis

trešdiena, 2021. gada 21. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte, S.Balode, V.Beķeris, L.Liepa, L.Drande (no 10.30), L.Vikse (no 3.st.), G.Kalvīte

STUNDU IZMAIŅAS

Tiešsaistē – Liepājas teātra mācību izrāde “Kā top teātris?” (programmas “Latvijas Skolas soma”ietvaros): 

  • 7.b klasei – plkst. 09.00;
  • 4.a klasei – plkst. 11.40.
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Matemātika (F)133. G.Baltā
2.Sports` M.Goba
2.b1.SportsAM.Goba
2.Matemātika336.AA.Dubulte
6.Matemātika336.stunda pārcelta uz 2.st. A.Dubulte
2.c2.Matemātika (F)337. S.Niedrīte
3.Sports` M.Goba
3.a4.Sports M.Goba
5.  V.Zariņa
3.b1.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
2.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopā – pēc V.Šmites materiāliem stundu vada S.PriedeA+S.Priede
4.Matemātika (F)236. S.Priede
5.Sports M.Goba
3.c5.  A.Bērziņa
6.Sports237. M.Goba
4.a5.Sociālās zinības un vēsture235.Tiešsaistes teātra izrāde A.Kārkliņa
4.c6.Angļu valoda138.Latviešu valodas fakultatīvā stunda pārcelta uz otrdienuP*V.Šmite
 
5.a5.Matemātika110.AI.Lazdiņa
5.b1.Matemātika301.Kabineta maiņa I.Kraukle
2.Matemātika301.Kabineta maiņa I.Kraukle
5.Latviešu valoda402.Sociālo zinību stunda pārcelta uz ceturtdienu, 22.04.2021. (1.st.)P*I.Baranova, L.Drande
5.c5.Angļu valoda_1210.AI.Upīte
6.Angļu valoda210.stunda visai klasei kopā; Av_2 stunda pārcelta no piektienas.A+I.Upīte
6.a3.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
4.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie U.ĀbeltiņaAU.Ābeltiņš
6.b3.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
4.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie U.ĀbeltiņaAU.Ābeltiņš
6.c3.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
4.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie U.ĀbeltiņaAU.Ābeltiņš
5.Klases stunda301.Literatūras stunda atceltaPI.Kraukle
6.Literatūra301.Pēc L.Vikses materiāliem stundu vada M.LiepiņaAM.Liepiņa
7.ano 3.st. klase ārpus skolas L.Vikse, I.Grāvīte, M.Liepiņa
7.b2.Vācu valoda/Krievu valoda211.Vācu un krievu valodu stunda atcelta – tiešsaistes teātra izrāde V.Šmite, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
3.Dizains un tehnoloģijas_1211.Stunda G.Kalvītes grupai pie D.StalšānesAD.Stalšāne
7.c7.Klases stunda304.Klases stunda pārcelta no otrdienas, 20.04.2021.; Stundas sākums 13.00; Kampaņas “Radi, lieku neradot!” 5.tiešsaistes saruna ar L.Arnicāni – “Zero waste dzīvesveids – ar ko sākt, kā noturēties, kā nepārspīlēt”P*L.Trauliņa
8.a6.Matemātika_3attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 1.grupu pie G.LīrmanesA+G.Līrmane
7.Matemātika_3attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 1.grupu pie G.LīrmanesA+G.Līrmane
8.b6.Matemātika_3attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 1.grupu pie G.LīrmanesA+G.Līrmane
7.Matemātika_3attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 1.grupu pie G.LīrmanesA+G.Līrmane
9.a3.Angļu valoda302.Stunda visai klasei kopāA+I.Upīte
5.Mājturība un tehnoloģijas (meitenes)302.AD.Stalšāne
6.Mājturība un tehnoloģijas (meitenes)302.AD.Stalšāne
7.SportsAI.Rams
9.b5.Mājturība un tehnoloģijas (meitenes)Pašvadīts mācību process attālināti G.Kalvīte
6.Mājturība un tehnoloģijas (meitenes)Pašvadīts mācību process attālināti G.Kalvīte
11.bvisa diena Klase ārpus skolas L.Drande, A.Jākobsons, I.Lancmane, G.Līrmane, A.Ronis, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa
12.a2.FizikaPašvadīts mācību process attālināti A.Millers
3.FizikaPašvadīts mācību process attālināti A.Millers
12.b7.Latviešu valoda405.Literatūras stunda pārcelta uz pirmdienu, 26.04.2021.P*I.Lancmane
12.c1.DabaszinībasPašvadīts mācību process attālināti A.Millers
5.Dabaszinības303.Pašvadīts mācību process A.Millers