trešdiena, 2021. gada 24. novembris

trešdiena, 2021. gada 24. novembris

Stundās nav: I.Rams, M.Goba, Ī.Ozola (attālināti), L.Drande, L.Liepa, I.Baranova (attālināti)

STUNDU IZMAIŅAS

Bibliotēka slēgta

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Matemātika137.I.Valteres nodarbība “Burvju stāsti” projekta “Latvijas skolas soma” ietvarosV.Zariņa
1.b2.Latviešu valoda236.I.Valteres nodarbība “Burvju stāsti” projekta “Latvijas skolas soma” ietvarosS.Priede
1.c4.Dabaszinības237.I.Valteres nodarbība “Burvju stāsti” projekta “Latvijas skolas soma” ietvarosA.Bērziņa
2.a1.Latviešu valoda139.Sporta un veselības stunda atcelta->I.Miglava
2.Matemātika (F)139.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no ceturtdienasI.Miglava
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Miglava
2.b2.Sociālās zinības332.Sporta un veselības stunda atceltaPG.Gaile
3.Matemātika332.PG.Gaile
2.c5.Vizuālā māksla338.Sporta un veselības stunda atceltapI.Krieviņa
3.a4.Dabaszinības133.Sporta stunda atceltaPG.Baltā
5.Latviešu valoda133.Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 26.11.2021.P*G.Baltā
3.c3.Latviešu valoda337.Sporta stunda atceltaPS.Niedrīte
4.Matemātika (F)337.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no otrdienasP*S.Niedrīte
4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.b3.-4.Matemātika138.AI.Ābeltiņa
5.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

6.Vizuālā mākslapašvadīts mācību process – mājāsĪ.Ozola
5.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

6.a6.Matemātika109.AI.Kraukle
6.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

3.Latviešu valodaAS.Baumane
6.Angļu valoda_2.grupaLatviešu valodas stunda atceltaI.Barce
7.Angļu valoda_2.grupastunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Barce
6.c1.SportsSporta stunda atcelta
7.b1.Literatūra210.Krievu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 25.11.2021.I.Lancmane, I.Tuņķele
4.Klases stunda210.Karjeras izglītība, Sporta un veselības stunda atceltaPD.Stalšāne
6.Latviešu valoda210.Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 26.11.2021.I.Lancmane
7.c4.-5.Inženierzinības301.Vizuālās mākslas stundas pārceltaP*L.Trauliņa
8.a5.Sports un veselība211.Stunda pie sociālā pedagoga par veselībuAI.Upīte
8.b1.-2.MatemātikaMatemātikas stundas atceltas
7.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
8.Angļu valoda_1.grupaStunda 1.grupai pārcelta uz otrdienu 23.11.2021.
8.c6.Datorika_1.grupa201.Sporta un veselības stunda atceltaZ.Neimane
6.Angļu valoda_1.grupa115.Sporta un veselības stunda atceltaV.Šmite
7.Datorika_1.grupastunda pārcelta uz 6.stundas laiku
7.Angļu valoda_1.grupastunda pārcelta uz 6.stundas laiku
9.a1.Ģeogrāfija104.stundas sākums 08.10Z.Vilciņa
10.ab7.Sports un veselībaAA.Jākobsons, Z.Larinova
11.b8.-9.Kultūras pamatipašvadīts mācību process – mājāsĪ.Ozola
12.ab7.Kulturoloģijapašvadīts mācību process – mājāsĪ.Ozola