trešdiena, 2021. gada 3. novembris

trešdiena, 2021. gada 3. novembris

Stundās nav: I.Liepiņa, I.Apinīte

STUNDU IZMAIŅAS

Peldēšanas nodarbības VOC uz laiku atceltas – sporta stunda skolā.

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.-3. klasē mācību saturs tiek īstenots klātienē

3.a2.Angļu valoda210.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
3.b6.Angļu valoda336.Stunda abām grupām kopāA+A.Dubulte

4.-12. klasē mācību saturs tiek īstenots attālināti

4.c4.Angļu valoda_2.grupastunda abām grupām kopāA+A.Rastene
9.a3.Angļu valoda_2.grupaStunda grupai pie I.Liepiņas atcelta
9.b6.MatemātikaLiteratūras stunda pārcelta uz 06.10.2021.P*G.Līrmane