trešdiena, 2022. gada 16. februāris

trešdiena, 2022. gada 16. februāris

Stundās nav: I.Aizupiete, M.Tiltiņa, G.Kalvīte, I.Mēduma-Bāliņa, I.Grāvīte, L.Vikse, S.Allika

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Dabaszinības236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
1.c1.Mūzika237.Mūzikas stunda atceltaUS.Baumane
2.c5.Sports un veselībaVOCPeldētapmācības nodarbībaAZ.Larinova
3.b2.Angļu valoda_1 grupa336.Mūzikas stunda atceltaA.Dubulte
2.Angļu valoda_2 grupa205.Mūzikas stunda atceltaI.Liepiņa
6.Angļu valodaAngļu valodas stunda abām grupām pārcelta uz 2.stundas laikuA.Dubulte, I.Liepiņa
4.a4.Klases stunda
Mūzikas stunda atceltaPS.Baumane
5.Dizains un tehnoloģijas (2.grupa)232.AA.Niedrīte
4.b1.Matemātika138.Stunda pārcelta uz pirmdienu, 14.02.2022.I.Kraukle
4.Dizains un tehnoloģijas (2.grupa)138.AA.Niedrīte
5.Mūzika205.AI.Jansone
6.Krievu valoda138.Stunda abām grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
5.a2.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
5.b2.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
2.Literatūra010.Krievu valodas stunda atcelta; (Vācu valodas grupai stunda notiek)PI.Baranova
5.c2.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
6.a1.LiteratūraStunda atcelta
2.-3. (09.00-10.40)Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā – rakstu daļa109.M.Liepiņa / I.Tuņķele
Skolēniem ar atbalsta pasākumiem – papildlaiksI.Upīte
6.b1.Latviešu valodaStunda atceltaI.Baranova
2.-3. (09.00-10.40)Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā – rakstu daļa402.L.Drande / E.Groševa
Skolēniem ar atbalsta pasākumiem – papildlaiksI.Upīte
6.c1.MatemātikaStunda atceltaA.Rebinka
2.-3. (09.00-10.40)Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā – rakstu daļa203.I.Apinīte / I.Daugaviete-Kravale
Skolēniem ar atbalsta pasākumiem – papildlaiksI.Upīte
7.a1.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
2.Sports un veselība009.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPA.Jākobsons
3.Matemātika114.Matemātikas stunda pārcelta no 17.01.2022.(1.st.)P*I.Ābeltiņa
4.Sociālās zinības114.AL.Drande
7.b1.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
3.Datorika_1201.Stundas sākums 10.00.; Bioloģijas stunda atceltaZ.Neimane
3.Datorika_2202.Bioloģijas stunda atceltaG.Grīva
4. (10.50-11.50)Klases stunda302.Stundas laiks 10.50-11.50; Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPD.Stalšāne
5.Latvijas un Pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēstures stunda atceltaUV.Šmite
7.DatorikaStunda abām grupām pārcelta uz 3.stundas laiku
7.c1.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
1.Krievu valoda304.Stunda abām grupām kopāA+I.Tuņķele
2. (09.10-09.40)Latviešu valoda304.Stundas laiks 09.10-09.40AI.Lancmane
3.Latviešu valoda304.AI.Baranova
7.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 15.02.2022.I.Rams
8.a1.ĶīmijaStunda pārcelta uz 5.stundas laiku
5.Ķīmija211.Sociālo zinību stunda atceltaAL.Trauliņa
6.Dizains un tehnoloģijas _1.grupaStunda G.Kalvītes grupai atcelta
7.Dizains un tehnoloģijas _1.grupaStunda G.Kalvītes grupai atcelta
8.c2.Dizains un tehnoloģijas157.Stunda abām grupām kopāA+G.Verovkins
3.Dizains un tehnoloģijas157.Stunda abām grupām kopāA+G.Verovkins
7.Sociālās zinībasStunda atcelta
9.a1.Ģeogrāfija104.stundas sākums 08.10Z.Vilciņa
5.Krievu valoda104.Stunda abām grupām kopāA+I.Tuņķele
6.Sociālās zinības104.Stunda atcelta
9.b1.LiteratūraStunda pārcelta uz piektdienu, 11.02.2022.A.Upīte-Markuse
6.Ķīmija113.Stunda atcelta
10.a2.Mūzika (spec)112.kabineta maiņaI.Jansone
10.b5.Latviešu valoda206.UI.Barce
6.Kultūras pamati206.PĪ.Ozola
7.Latviešu valoda
206.Pašvadīts mācību proces

Vēstures un sociālo zinātņu stunda atcelta

11.a4.Krievu valoda (2.grupa)014.Krievu valodas stunda (I.Mēdumas-Bāliņas grupai) atcelta
4.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
11.b1.MatemātikaFakultatīvā nodarbība pārcelta uz 6.stundas laikuG.Līrmane
4.Krievu valoda (2.grupa)014.Krievu valodas stunda (I.Mēdumas-Bāliņas grupai) atcelta
4.Vācu valoda404.Kabineta maiņaE.Groševa
6.Matemātika (F)303.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaPG.Līrmane
7.Bioloģija303.Bioloģijas stunda pārcelta uz 11.02.2022.
12.a1.-3.Angļu valoda (Vispārējā)339.Kabineta maiņaA.Ronis
4.-5.Bioloģija (Vispārējā)113.Ķīmijas stunda atceltaPI.Verovkina
12.b1.SportsStunda pārcelta uz 15.02.2022.A.Jākobsons
7.Klases stunda104.Krievu valodas stunda atcelta (vācu valodas stunda notiek)PA.Upīte-Markuse
8.Pasaules vēsture405.Pasaules vēstures stunda atcelta;

Mēģinājums pie R.Segliņa pēc individuāla grafika

R.Segliņš