trešdiena, 2022. gada 21. septembris

trešdiena, 2022. gada 21. septembris

Stundās nav: G.Verovkins, D.Trēziņš, G.Līrmane, V.Fleminga, I.Daugaviete-Kravale

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.b2.Angļu valoda203.Stunda abām grupām kopāA+D.Cinīte
6.Krievu valoda_1.grupa404.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
6.a4.Angļu valoda206.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
7.a3.Matemātika_1.grupa303.AI.Kraukle
4.Matemātika_1.grupa303.AI.Ābeltiņa
7.b3.Matemātika_1.grupa301.AI.Ābeltiņa
7.c1.Krievu valoda_1.grupa404.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
7.Angļu valoda232.Angļu valodas stunda visai klasei kopā (2.grupai stunda pārcelta no 20.09.2022.)P*D.Cinite
8.a2.Literatūra203.Literatūras stunda pārcelta uz 14.09.2022.L.Vikse
7.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda atcelta
8.b0.Krievu valoda_2.grupa404.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie I. Daugavietes-Kravales) atcelta
9.a1.-2.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
5.Sociālās zinības203.Literatūras stunda pārcelta uz 14.09.2022.P*L.Vikse
9.b1.-2.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
8.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda atcelta
9.c1.-2.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
10.b1.Angļu valoda_2.grupa405.Angļu valodas stunda pie D. Trēziņa atcelta
5.Latviešu valoda303.Matemātikas stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 30.09.2022.P*A.Upīte-Markuse
6.Latviešu valoda303.Matemātikas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
12.b7.-8.Matemātika II304.AI.Segliņa