trešdiena, 2022. gada 26. janvāris

trešdiena, 2022. gada 26. janvāris

Stundās nav: S.Balode, Ī.Ozola, L.Trauliņa, G.Kalvīte, S.Baumane, V.Šmite, I.Glužģe (no 12.30)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c3.Angļu valoda338.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
4.a5.Dizains un tehnoloģijas (2.grupa)232.AA.Niedrīte
4.b2.Matemātika138.Dabaszinību stunda atceltaPI.Kraukle
4.Dizains un tehnoloģijas (2.grupa)138.AA.Niedrīte
5.b1.DabaszinībasDabaszinību stunda atcelta
5.c3.Latviešu valoda011.AA.Upīte-Markuse
4.Latviešu valoda011.AA.Upīte-Markuse
6.c4.Dabaszinības203.AR.Spuņģe
7.a5.-6.Inženierzinības114.AU.Ābeltiņš, R.Spuņģe
7.c6.Sports un veselībaAngļu valodas stunda (abām grupām) atceltaI.Rams
7.Sports un veselībaStunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Rams
8.a6.-7.Dizains un tehnoloģijas 2.grupaDizaina un tehnoloģiju stundas 2.grupai (pie G.Kalvītes) atceltas
8.b1.Angļu valodaAngļu valodas stunda (abām grupām) atcelta; Datorikas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuZ.Neimane
2.Datorika201./202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
8.c1.Matemātika115.Matemātikas stunda pārcelta uz pirmdienu, 24.01.2022.I.Segliņa
2.-3.Dizains un tehnoloģijas 2.grupaDizaina un tehnoloģiju stundas 2.grupai (pie G.Kalvītes) atceltas
9.a1.Ģeogrāfija104.stundas sākums 08.10Z.Vilciņa
9.b1.Mūzika205.Literatūras stunda pārcelta uz ceturtdienu, 27.01.2022.I.Jansone
3.Matemātika (F)204.Mūzikas stunda pārcelta uz 1.stundas laiku; Matemātikas fakultatīvā nodarbība pārcelta no piektdienas, 28.01.2022.P*G.Līrmane
10.a7.Angļu valoda110.Stunda visai klasei kopāA+I.Barce
10.b3.Matemātika201./202.kabineta maiņaI.Segliņa, G.Grīva
9.a09.50-11.00108.Bioloģijas olimpiādes 3.posmsS.Keiša-Baldone
13.00-15.00108.Bioloģijas olimpiādes 3.posmsS.Keiša-Baldone