trešdiena, 2023. gada 1. februāris

trešdiena, 2023. gada 1. februāris

Stundās nav: B.Sakne-Klovāne, M.Goba (no 4.st.), A.Jākobsons (no 2.st.), Z.Larinova, I.Rams(no 2.st.), S.Niedrīte, M.Liepiņa (no 6.st.), I.Lazdiņa (no 6.st.), I.Baranova (1.-3.st.), I.Glužģe

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Latviešu valoda337.A. Bērziņa
2.Dizains un tehnoloģijas337.A. Bērziņa
3.Matemātika337.A. Bērziņa
4.Dabaszinības337.G. Baltā
5.Latviešu valoda (F)337.I. Krieviņa
2.a4.Dizains un tehnoloģijas137.Sporta un veselības stunda atceltaV. Zariņa
5.Dizains un tehnoloģijas137.Stunda pārcelta uz 4.stunduV. Zariņa
2.b6.Latviešu valoda236.Sporta un veselības stunda atceltaS. Priede
3.b5.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda pārcelta uz piektdienu, 03.02.2023.; SuV atklātā nodarbībaP*M.Goba, G.Gaile
4.b0.Literatūra (F)104.Literatūras fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 2.stundas laikuA.Lūsiņa
2.Literatūra (F)232.Sporta un veselības stunda atcelta->A.Lūsiņa
5.a3.Angļu valoda404./405.Sporta un veselības stunda atceltaD. Cinīte, D. Trēziņš
5.b4.Klases stunda104.Sporta un veselības stunda atceltaI. Upīte
5.c2.Klases stunda139.Sporta un veselības stunda atceltaI. Zūle-Kaibe
4.Latviešu valoda401.Kabineta maiņaM. Tiltiņa
no 6.st.Klase ārpus skolasM.Liepiņa, D.Cinīte
6.a1.Literatūra139.Literatūras stunda atceltaI. Baranova
2.Literatūra139.Literatūras stunda atceltaI. Baranova
3.Klases stunda139.Sporta un veselības stunda atceltaI. Zūle-Kaibe
5.Sociālās zinības un vēsture206.Kabineta maiņaE.Vilne
6.Sociālās zinības un vēsture206.Kabineta maiņaE.Vilne
6.b1.Sociālās zinības un vēsture206.Kabineta maiņaE.Vilne
2.Sociālās zinības un vēsture206.Kabineta maiņaE.Vilne
6.c1.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda pārcelta uz 2. st.I.Tuņķele
2.Krievu valoda401.Sporta un veselības stunda atcelta->I.Tuņķele
3.Sociālās zinības un vēsture206.Kabineta maiņaE.Vilne
4.Sociālās zinības un vēsture206.Kabineta maiņaE.Vilne
7.a5.Angļu valoda205.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
6.Angļu valoda205.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
7.b8.Sports un veselībaStunda atcelta
7.c5.Klases stunda402.Sporta un veselības stunda atceltaL. Vanaga
6.Angļu valoda302.Bioloģijas stunda atcelta. Angļu val. 1. gr. pārcelta no 07.02.2023. Angļu val. 2. gr. pārcelta no 7.st.D. Cinīte
7.Angļu valodaAngļu valoda pārcelta uz 6. stunduD. Cinīte
8.a5.Datorika_1232.G.Grīva
6.Matemātika_1302.Matemātika_1 stunda atcelta, matemātika_2 stunda notiekI. Lazdiņa, E. Ločmele
8.b1.Bioloģija113.Kabineta maiņaS.Allika
4.Klases stunda402.Sporta un veselības stunda atceltaD. Stalšāne
9.a4.Latviešu valoda203.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 31.01.2023.P*L.Vikse
7.Sports un veselībaStunda atcelta
9.b7.Klases stunda210.Bioloģijas stunda atceltaL. Vanaga
9.c3.Klases stunda401.Sporta un veselības stunda atceltaI. Upīte
10.a7.Sports un veselībaStunda atcelta
8.PsiholoģijaStunda atcelta
10.b2.Uzņēmējdarbības pamati I402.Programmēšanas stunda pārcelta uz 31.01.2023.; Dizaina un tehnoloģiju st. uz 7.-8.stundas laikuP*I.Grabe, D.Stalšāne
3.Uzņēmējdarbības pamati I402.P*I.Grabe, D.Stalšāne
7.Dizains un tehnoloģijas402.Sporta un veselības stunda atcelta->D.Stalšāne
8.Dizains un tehnoloģijasPašvadīts mācību process->D.Stalšāne
11.a2.Angļu valoda010.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
3.Kultūra un māksla_Meitenēm014.Ī.Ozola
3.Sports un veselība_Zēniematklātā nodarbībaPZ.Larinova
8.-9.PsiholoģijaStunda atcelta
11.b3.Vēsture un sociālās zinātnes _Meitenēm110.I.Grāvīte
3.Sports un veselība_Zēniematklātā nodarbībaPZ.Larinova
4.Vēsture un sociālās zinātnes115.Kabineta maiņaI.Grabe
8.-9.PsiholoģijaStunda atcelta
12.a2.Fizika113.Kabineta maiņaA.Millers
5.Klases stunda010.Sporta un veselības stunda atceltaPA. Upīte-Markuse
12.b3.Matemātika II010.Angļu valodas II stunda atcelta->I. Segliņa
4.Matemātika II 010.Angļu valodas II stunda atcelta->I. Segliņa
5.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.Matemātika II304.Stunda pārceltaI. Segliņa
8.Matemātika II304.Stunda pārceltaI. Segliņa
09.45-13.30202.2. posma Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11., 12. kl.skolēniemG.Grīva, I.Apinīte, A.Upīte-Markuse
no 09.30114.profesionālās pilnveides kursi SuV pedagogiemM.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Rams