trešdiena, 2023. gada 11. janvāris

trešdiena, 2023. gada 11. janvāris

Stundās nav: I.Apinīte, M.Tiltiņa, A.Niedrīte, I.Lancmane, A.Upīte-Markuse, L.Gredzena

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Matemātika138.A B.Sakne-Klovāne
2.Dizains un tehnoloģjas138.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda138.AB.Sakne-Klovāne
5.-6.138.Pagarinātā dienas grupa līdz 14.00UB.Sakne-Klovāne
4.a0.Literatūra (F)Fakultatīvā stunda atcelta
1.Literatūra204.Literatūras stunda atcelta
4.Klases stunda115.AI.Zūle-Kaibe
6.Sociālās zinības un vēsture115.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
4.b3.Matemātika115.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPA.Dubulte
4.c1.Matemātika203.Matemātikas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuA.Lūsiņa
2.Matemātika204.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta->A.Lūsiņa
5.b1.Mūzika205.Mūzikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Jansone
3.Klases stunda104.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Upīte
5.Mūzika205.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta->I.Jansone
5.c4.Literatūra104.Latviešu valodas stunda atceltaPA.Lozda
7.a2.Klases stunda104.Literatūras stunda atcelta; Klases stunda pārcelta no 10.01.2023.P*V.Fleminga
7.b5.Literatūra104.AA.Lozda
8.b0.Krievu valoda_2.grupa404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
1.Bioloģija206.Bioloģijas stunda pārcelta uz 10.01.2023.S.Allika
2.Latviešu valoda109.Latviešu valodas stunda atcelta
3.Krievu valoda_2.grupa109.Latviešu valodas stunda atcelta; (Kv_1.grupai – brīvs)->I.Daugaviete-Kravale
9.b5.Krievu valoda404.Latviešu valodas stunda atcelta->I.Daugaviete-Kravale
6.Klases stunda109.Literatūras stunda atceltaPL.Vanaga
8.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
11.b6.Literatūra104.Latviešu valodas stunda atceltaPA.Lozda
7.Literatūra104.Latviešu valodas stunda atceltaPA.Lozda
12.a4.Latviešu valoda109.pašvadīts mācību process – darbs pie esejasUD.Stalšāne