trešdiena, 2023. gada 13. septembris

trešdiena, 2023. gada 13. septembris

Stundās nav: L.Gredzena, A.Lozda (no 7.st.), B.Sakne-Klovāne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.305. Lielā zāle11.a klases teātra izrāde “Skolotājs Jāps!”I.Miglava
1.b4.305. Lielā zāle11.a klases teātra izrāde “Skolotājs Jāps!”G.Gaile
1.c4.305. Lielā zāle11.a klases teātra izrāde “Skolotājs Jāps!”K.Antone, I.Aizupiete
4.b1.Latviešu valoda115.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPI.Baranova
4.c2.Latviešu valoda115.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta;
Latviešu valodas stunda pārcelta no otrdienas, 19.09.2023.
P*I.Baranova
5.a3.Matemātika104.Latviešu valodas stunda atcelta->A.Kārkliņa
4.Klases stunda104.Latviešu valodas stunda atceltaPG.Dance
6.Matemātika237.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Kārkliņa
5.b3.Literatūra205.Mūzikas stunda pārcelta uz 5.stundas laiku->A.Lūsiņa, I.Jansone
5.Mūzika205.I.Jansone, A.Lūsiņa
6.Sociālās zinības un vēsture115.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
5.c5.Matemātika204.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta;
matemātikas stunda pārcelta no pirmdienas, 18.09.2023.
P*A.Lūsiņa
8.c7.Bioloģija210.Literatūras stunda pārcelta uz ceturtdienu, 14.09.2023. (2.st.)P*M.Liepiņa
11.a3.-6.Izrāde “Skolotājs Jāps”305. Lielā zāleR.Segliņš, L.Mīļā, A.Millers, E.Švēde, A.Jākobsons, Z.Larinova