trešdiena, 2023.gada 20.decembris (papildināts)

trešdiena, 2023.gada 20.decembris (papildināts)

Stundās nav: A.Bērziņa, G.Gaile, I.Grāvīte, S.Gaile, L.Gredzena, Z.Švēde, L.Aizkalniete (no 2.st.), K.Antone, L.Brūvele, Z.Gailīte, A.Zaļaiskalne, S.Niedrīte (no 3.st.), G.Baltā (no 3.st.), V.Zariņa, S.Priede, D.Jaunbērziņa, A.Kārkliņa, I.Baranova, V.Šmite (no 3.st.), L.Trauliņa

PELDĒTAPMĀCĪBAS NODARBĪBAS NENOTIEK

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Brūvele
1.b1.-9.Klase ārpus skolasAZ.Gailīte
1.c1.-9.Klase ārpus skolasK.Antone
2.ano 3.st.Klase ārpus skolasG.Baltā
2.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Zaļaiskalne
2.cno 3.st.Klase ārpus skolasS.Niedrīte
3.a1.-9.Klase ārpus skolasV.Zariņa
3.b1.-9.Klase ārpus skolasS.Priede
3.c1.-9.Klase ārpus skolasAD.Jaunbērziņa
4.a1.-9.Klase ārpus skolasA.Kārkliņa
4.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Baranova
4.c1.-9.Klase ārpus skolasV.Šmite
5.a1.-3.5.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasL.Gredzena, I.Liepiņa, A.Rastene, I.Jansone, E.Švēde, A.Kārkliņa
5.b1.-3.5.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasZ.Larinova, L.Trauliņa, A.Kārkliņa, I.Jansone, A.Lūsiņa, L.Gredzena
6.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda notika 15.12.2023.L.Gredzena
5.c1.-3.5.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasA.Lūsiņa, A.Rastene, I.Liepiņa, I.Jansone, L.Gredzena
4.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasA.Lūsiņa
6.a1.-3.6.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasL.Trauliņa, A.Kārkliņa, Ī.Ozola, E.Vilne, I.Baranova
6.b1.-3.6.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasI.Upīte, D.Cinīte, A.Dubulte, A.Jākobsons, M.Tiltiņa, E.Vilne, I.Kraukle, I.Daugaviete-Kravale
6.c1.-3.6.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasM.Liepiņa, E.Vilne, I.Rams, I.Lazdiņa, M.Tiltiņa, I.Liepiņa
7.a5.-7.Gatavošanās Ziemassvētku pasākumamA.Jākobsons, I.Barce, S.Krumholce
7.b1.-9.Klase ārpus skolasZ.Švēde, L.Aizkalniete, I.Tuņķele, A.Jākobsons, S.Balode, M.Liepiņa, I.Glužģe, I.Barce
7.c1.Vizuālā mākslaVizuālā māksla stunda pārcelta uz 2.stundu->Ī.Ozola
2.Vizuālā māksla110.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta, Vizuālā māksla stunda pārcelta no 1.stundas->Ī.Ozola
5.-7.Gatavošanās Ziemassvētku pasākumamU.Jansons, S.Krumholce, D.Cinīte, I.Glužģe, I.Tuņķele
8.a5.-7.Gatavošanās Ziemassvētku pasākumamI.Liepiņa, I.Glužģe, S.Balode, I.Rams
8.b2.Vizuālā māksla014.Ķīmijas stunda atcelta, Vizuālā māksla stunda pārcelta no 6.stundas->Ī.Ozola
3. Latviešu valoda203.Ķīmijas stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 5.stundas->M.Tiltiņa
5.-7.Gatavošanās Ziemassvētku pasākumamM.Tiltiņa, Ī.Ozola
8.c5.-8.Gatavošanās Ziemassvētku pasākumamM.Liepiņa, A.Lozda, I.Daugaviete-Kravale
9.a4.Matemātika_4.grupaMatemātika_4.grupai pie sk.L.Aizkalnietes stunda atcelta
5.-6.9.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasG.Kalvīte, L.Trauliņa, S.Balode
9.b2.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 3.stundu->S.Balode
3.Ģeogrāfija110.Sociālās zinības stunda atcelta, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 2.stundas->S.Balode
4.Matemātika_4.grupaMatemātika_4.grupai pie sk.L.Aizkalnietes stunda atcelta
5.-6.9.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasS.Allika, I.Lancmane, I.Grāvīte
9.c1.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēsture stunda atcelta
4.Matemātika_4.grupa301.Matemātika_4.grupai pie sk.L.Aizkalnietes stunda notiek kopā ar Matemātikas_2.grupuAI.Kraukle
5.Krievu valoda110.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta, Krievu valoda_2.grupai stunda pārcelta no 8.stundas, Krievu valodas stunda notiek abām grupām kopā->I.Tuņķele
8.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Tuņķele
10.a5.-6.10.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasL.Drande, I.Segliņa, A.Millers
10.b1.Klases stundaKlases stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Rams
4.Klases stunda110.Vēsture un sociālās zinātnes stunda atcelta, Klases stunda parcelta no 1.stundas->I.Rams
5.-6.10.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasI.Rams, Ī.Ozola, I.Segliņa
11.a5.-6.11.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasI.Tuņķele, L.Mīļā, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Zēmele, A.Rastene
11.b5.-6.11.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasA.Upīte-Markuse, A.Lozda, E.Švēde, A.Jākobsons, S.Allika
12.a5.-6.12.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasA.Millers, L.Mīļā, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Rams
12.b5.-6.12.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasI.Mēduma-Bāliņa, D.Stalšāne, I.Grāvīte, A.Jākobsons, E.Švēde, I.Rams
7.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasI.Mēduma-Bāliņa