trešdiena, 2023. gada 29. marts

trešdiena, 2023. gada 29. marts

Stundās nav: S.Balode, A.Niedrīte, S.Priede (1.-3.st.), B.Sakne-Klovāne (no plkst. 11.30), L.Trauliņa, I.Upīte (no plkst.12.30)

STUNDU IZMAIŅAS

27.03.-31.03.2023. – Bibliotēka slēgta.

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b2.Dizains un tehnoloģijas138.AI.Baranova
3.Dabaszinības138.AB.Sakne-Klovāne
4.Latviešu valoda138.AS.Priede
5.Pēcpusdienas grupa – pēc nepieciešamībasUS.Niedrīte
6.Pēcpusdienas grupa – pēc nepieciešamībasUS.Niedrīte
2.b1.-3.Klase ārpus skolasS.Priede, D.Cinīte, I.Liepiņa
3.a2.Latviešu valoda332.Kabineta maiņaI.Miglava
3.b6.Angļu valoda332.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.a7.Angļu valoda232.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
4.c5.Dabaszinības113.AI.Ābeltiņa
5.a5.Latviešu valoda139.Literatūras stunda pārcelta uz 28.03.2023.P*I.Baranova
6.b1.Literatūra139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 30.03.2023.P*I.Baranova
6.c2.Matemātika303.Kabineta maiņaA.Dubulte
8.a1.Latviešu valoda203.Stunda pārcelta uz 27.03.2023.L.Vikse
9.b6.Bioloģija210.Ķīmijas stunda atcelta; Bioloģijas stunda pārcelta no piektdienas, 31.03.2023.P*M.Liepiņa
7.Latvijas un pasaules vēsture110.Ķīmijas stunda atcelta; Vēstures stunda pārcelta no pirmdienas, 03.04.2023.P*I.Grāvīte
10.a2.-3.Teātra māksla402.mainīts kabinetsAR.Segliņš
11.a2.Matemātika304.Ķīmijas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuPI.Segliņa, S.Allika
4.Ķīmija113.Teātra mākslas pamatu (F) stunda atcelta->S.Allika
5.Teātra māksla402.mainīts kabinetsAR.Segliņš
12.a6.-7.Teātra māksla402.mainīts kabinetsAR.Segliņš
12.b6.Ķīmija113.Bioloģijas stunda pārcelta uz piektdienu, 31.03.2023.P*S.Allika
7.Bioloģija I113.mainīts kabinetsS.Allika1.Skolas olimpiāde latviešu valodā 3.klasēm336.I.Miglava
2.336.G.Gaile