trešdiena, 2023. gada 3. maijs

trešdiena, 2023. gada 3. maijs

Stundās nav: I.Baranova (no 3.st.), G.Grīva, I.Kraukle, A.Lozda, I.Mēduma-Bāliņa, S.Priede (3.-4. st.), A.Rastene, D.Trēziņš

STUNDU IZMAIŅAS

Valmieras Viestura vidusskolas mācību sasniegumu laureātu godināšanas pasākums “Viesturskolas lepnums” 1.-6. klasēm (I.Ābeltiņa, U.Ābeltiņš, G.Baltā, A.Dubulte, G.Gaile, L.Gredzena, A.Kārkliņa, I.Krieviņa, M.Liepiņa, A.Lūsiņa, L.Trauliņa)

Valmieras Viestura vidusskolas mācību sasniegumu laureātu godināšanas pasākums “Viesturskolas lepnums” 7.-12. klasēm (I.Aizupiete, G.Aizupietis, S.Allika, I.Barce, L.Bērtulsone, I.Glužģe, I.Grāvīte, E.Groševa, I.Jansone,I.Lancmane, I.Lazdiņa, L.Mīļā, Ī.Ozola, I.Ramute, I.Segliņa, R.Segliņš, L.Vikse)

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Klases stunda133.Angļu valodas stunda atceltaPG.Baltā, D.Cinīte
1.b1.Klases stunda138.Sporta stunda atceltaPA.Niedrīte, Z.Larinova
1.c1.Klases stunda337.PS.Niedrīte
4.Angļu valoda_1011.kabineta maiņaD.Cinīte
2.a1.Klases stunda137.PV.Zariņa
2.b1.Klases stunda236.PS.Priede
3.Matemātika236.AB.Sakne-Klovāne
2.c1.Klases stunda235.Mūzikas stunda atceltaPA.Bērziņa, I.Aizupiete
3.Angļu valoda235.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.a1.Klases stunda336.Sporta stunda atceltaPI.Miglava, M.Goba
4.Angļu valoda336.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
3.b1.Klases stunda332.PG.Gaile
3.Angļu valoda332.Matemātikas stunda atceltaA+V.Šmite
5.Latviešu valoda332.AI.Zūle-Kaibe
6.Angļu valodaStunda pārcelta uz 3.st.laiku
3.c1.Klases stunda338.PI.Krieviņa
5.Angļu valoda338.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
4.a1.Klases stunda115.L.Gredzena
7.Angļu valoda_2339.Angļu valodas stunda 2.grupai pie sk.A.Ratsenes atcelta
4.b1.Klases stunda206.Datorika_1 un angļu valoda_2 stunda atceltaPZ.Larinova, A.Dubulte, I.Liepiņa
5.Latviešu valodapašvadīts mācību process-mājāsA.Lūsiņa
6.Sociālās zinības un vēsturepašvadīts mācību process-mājās
4.c1.Klases stunda232.PA.Lūsiņa
5.Teātra māksla113.Dabaszinības stunda atceltaPV.Fleminga
6.Datorika_2201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
5.a1.Mūzika205.matemātikas stunda atcelta->I.Jansone
4.Klases stunda139.Mūzikas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuPL.Trauliņa, I.Jansone
5.Literatūra139.AB.Sakne-Klovāne
6.Literatūra139.Stunda atcelta
5.b2.Klases stunda301.1.stunda brīva – Mūzikas stunda atceltaPI.Upīte, I.Jansone
5.Angļu valoda204.Stunda abām grupām kopāA+I.Upīte
6.Krievu valoda404.Stunda ABĀM krievu valodas grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
5.c1.Klases stunda210.Sporta stunda atceltaPM.Liepiņa, I.Rams
5.Vizuālā māksla115.Sociālo zinību stundā pašvadīts mācību processPĪ.Ozola, L.Gredzena
6.a1.Klases stunda237.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPA.Kārkliņa, E.Vilne
3.Mūzika205.Latviešu valodas stunda atcelta; Mūzikas stunda pārcelta no pirmdienas, 08.05.2023.P*I.Jansone
4.Angļu valoda402.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
5.Krievu valoda404.Matemātikas stunda atcelta; Krievu valodas stunda pārcelta no 09.05.2023.P*I.Daugaviete-Kravale
6.Matemātika237.Stunda atcelta
6.b1.Klases stunda139.PI.Baranova
3.Angļu valoda402.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
7.Krievu valoda401.Stunda ABĀM krievu valodas grupām kopāA+I.Tuņķele
6.c1.Klases stunda114.Krievu valodas stunda atceltaPL.Vanaga, I.Tuņķele
2.Matemātika204.kabineta maiņaA.Dubulte
7.a1.Klases stunda104.PM.Tiltiņa
7.b1.Klases stunda304.PI.Barce
6.Angļu valoda204.Matemātikas stunda 1.grupai atceltaPI.Barce
7.Matemātika_1204.Stunda atcelta
7.c1.Klases stunda303.Krievu valodas stunda atceltaPD.Cinīte, I.Daugaviete-Kravale
5.Klases stunda210.Bioloģijas stunda atceltaPD.Cinīte
6.Matemātika_1115.kabineta maiņaI.Lazdiņa
7.Matemātika_1302.1.grupai pašvadīts mācību processI.Lazdiņa
8.a1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atceltaL.Vikse
2.Angļu valodaAngļu valodas stunda abām grupām atcelta
4.Matemātika_1206.kabineta maiņaI.Lazdiņa
5.Matemātika_1206.kabineta maiņaI.Lazdiņa
8.b1.Klases stunda113.PS.Allika
8.c1.Klases stunda301.Fizikas stunda atceltaPV.Šulte
4.Krievu valoda_1205.Matemātikas stunda 1.grupai atcelta (Kv_1 pārcelta no 8.st.)->I.Tuņķele
5.Ķīmija205.Matemātikas stunda 1.grupai atceltaP S.Allika
7.Latviešu valoda203.pašvadīts mācību processL.Vikse
9.a1.Klases stunda203.PL.Vikse
3.Matemātika_4303.Stunda kopā ar 9.abc_Mat_4 grupuA+G.Līrmane
7.-8.Datorika_2202.Datorikas stunda pie sk. G.Grīvas atcelta
9.b1.Klases stunda109.Latviešu valodas stunda atceltaPV.Šmite, I.Lancmane
3.Matemātika_4303.Stunda kopā ar 9.abc_Mat_4 grupuA+G.Līrmane
6.Ķīmija113.plānots pārbaudes darbsAV.Fleminga
9.c1.Klases stunda402.Angļu valodas stunda atceltaPI.Rams
3.Matemātika_4303.Stunda kopā ar 9.abc_Mat_4 grupuA+G.Līrmane
5.Angļu valoda_1011.Datorika_2 grupai – brīvstundaI.Glužģe
6.Angļu valoda_2011.Angļu valoda_1 grupai – brīvstundaI.Glužģe
10.a1.Klases stunda401.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPI.Tuņķele
7.Literatūra109.pašvadīts mācību processI.Lancmane
10.b1.Klases stunda204.PA.Upīte-Markuse
6.Latviešu valoda204.pašvadīts mācību processA.Upīte-Markuse
7.Kultūras pamati014.pašvadīts mācību processĪ.Ozola
11.a1.Klases stunda110.Matemātikas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuPI.Grāvīte, I.Segliņa
2.Matemātika304.ķīmijas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku->I.Segliņa, S.Allika
4.Ķīmija113.Teātra mākslas stunda atcelta->S.Allika, L.Mīļā
5.Skatuves kustībaSkatuves kustības stunda atcelta
11.b1.Klases stunda211.Latviešu valodas stunda atceltaPD.Stalšāne, M.Tiltiņa
4.Vēsture un sociālās zinātnes401.kabineta maiņaI.Grabe
7.Matemātika304.pašvadīts mācību processI.Segliņa
12.a1.Klases stunda014.Fizikas stunda atceltaPĪ.Ozola, A.Millers
6.Teātra mākslas pamatiTeātra mākslas stunda atcelta
12.b1.Klases stunda010.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaPG.Līrmane, I.Grabe
7.Bioloģija210.pašvadīts mācību processS.Allika
8.Vēsture un sociālās zinātnes110.pašvadīts mācību processI.Grāvīte