trešdiena, 2023. gada 8. marts

trešdiena, 2023. gada 8. marts

Stundās nav: E.Groševa, L.Bērtulsone, I.Aizupiete, I.Jansone (no 1.st.), L.Vikse (no plkst.12.00), B.Sakne-Klovāne (no plkst.11.20), A.Niedrīte (1.st.), I.Barce

STUNDU IZMAIŅAS

0.stunda – konsultācija Mūzikā pie I.Jansones – NOTIEK kā paredzēts

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a2.Klases stunda137.Mūzikas stunda atceltaPV.Zariņa
2.b6.Mūzika112.Mūzikas stunda atcelta
2.c1.Matemātika235.Mūzikas stunda atceltaPA.Bērziņa
3.a1.Latviešu valoda (F)336.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Miglava
5.Latviešu valoda (F)336.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 1.stundas laikuI.Miglava
3.b2.Klases stunda332.Sporta un veselības stunda atceltaPG.Gaile
3.c3.Klases stunda338.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Krieviņa
4.a4.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda atcelta->M.Goba
5.Mūzika112.Mūzikas stunda atcelta
6.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 4.stundas laikuM.Goba
7.Angļu valodapašvadīts mācību process (abām grupām) – skatīt uzdoto e-klasēI.Liepiņa, A.Rastene
4.b3.Klases stunda112.Mūzikas stunda atceltaPG.Grīva
6.Sociālās zinības un vēsture115.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
4.c4.Klases stunda112.Mūzikas stunda atceltaPL.Vanaga
5.a4.Latviešu valoda139.Mūzikas stunda atcelta->I.Baranova
6.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Baranova
5.b1.Mūzika205.Mūzikas stunda atcelta
5.c1.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Rams
5.Sports un veselībaSociālo zinību un vēstures stunda atcelta->I.Rams
6.a4.Angļu valoda205.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
6.b3.Angļu valoda205.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
6.c2.Matemātika205.Kabineta maiņaA.Dubulte
7.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Barce, M.Tiltiņa, M.Liepiņa, L.Drande, I.Kraukle, V.Šulte, A.Jākobsons
8.a2.Angļu valoda_1201.1.grupai (pie sk.A.Rastenes) kabineta maiņaA.Rastene
8.b1.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuS.Allika
2.BioloģijaKamīnzāle->S.Allika
3.Literatūra109.Latviešu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 09.03.2023.P*I.Lancmane
8.c6.Latviešu valoda203.AI.Kraukle
7.Klases stunda203.PI.Kraukle
9.a5.Ķīmija203.PS.Allika
9.c2.Literatūra109.Latviešu valodas stunda pārcelta uz piektdienu, 10.03.2023.P*I.Lancmane
10.a8.-9.Psiholoģija014.pašvadīts mācību processI.Rams
10.b2.-3.Dizains un tehnoloģijas I401.stunda pārcelta uz 07.03.2023.D.Stalšāne
8.-9.Psiholoģija014.pašvadīts mācību processI.Rams
11.a1.Ķīmija113.Mainīta secībaS.Allika, I.Segliņa
2.Matemātika304.Mainīta secībaI.Segliņa, S.Allika
11.b2.Angļu valoda_22.grupai pie I.Barces stunda atcelta
“Uzzīmē man Viesturskolu!”Kultūras centrsInterešu izglītības koncerts – mēģinājumi visas dienas garumā