trešdiena, 2023.gada 8.novembris

trešdiena, 2023.gada 8.novembris

Stundās nav: L.Drande, E.Švēde, A.Jākobsons, S.Allika (6.-8.st.), I.Lancmane (6.-8.st.), Z.Švēde, B.Sakne-Klovāne, A.Dubulte, A.Kārkliņa, I.Glužģe

BIBLIOTĒKA NESTRĀDĀ

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Angļu valoda232.Angļu valoda notiek abām grupām kopāP+V.Šmite
2.a3.MatemātikaSports un veselības stunda nenotiekPG.Baltā
2.b4.Dizains un tehnoloģijas138.Sports un veselības stunda nenotiekPA.Zaļaiskalne
2.c1.Dabaszinības337.Sports un veselības stunda nenotiekPS.Niedrīte
4.a4.Sports un veselībaStundu secību maiņa->M.Goba
5.Matemātika237.Stundu secību maiņaAA.Upīte-Markuse
5.a5.Matemātika301.Sports un veselības stunda nenotiek, Matemātikas stunda pārcelta no 6.stundasAL.Aizkalniete
5.b1.DabaszinībasDabaszinības stunda pārcelta uz 2.stundu->
2.Dabaszinības113.Matemātikas stunda nenotiek->L.Trauliņa
6.Klase ārpus skolasSociālās zinības stundas laikā ārpusskolas nodarbībaL.Gredzena
5.c5.Klase ārpus skolasSociālās zinības stundas laikā ārpusskolas nodarbībaL.Gredzena
6.b1.Datorika_2.grupai202.AG.Grīva
2.Matemātika113.Sports un veselības stunda nenotiekPI.Kraukle
6.a1.Matemātika237.Matemātikas stunda nenotiek

Pusdienas pēc 6.st.

7.b4.Karjeras nodarbība114.Sports un veselības stunda nenotiekPD.Stalšāne
7.Angļu valoda_1.grupai010.Angļu valoda_1.grupai pie sk.I.Glužģes stunda nenotiek
7.c4.-5.Datorika_1.grupai203.Kabineta maiņaS.Krumholce
4.-5.Datorika_2.grupai203.Kabineta maiņaU.Jansons
6.Lekcija “Nacionālie bruņotie spēki un profesionālais dienests”Lielā zāleAngļu valoda_2.grupai pie sk.I.Glužģes stunda nenotiekL.Vanaga
8.a5.Angļu valoda_2.grupai010.Angļu valoda_2.grupai pie sk.I.Glužģes stunda nenotiek
8.b1.-6.Klase ārpus skolasI.Barce, I.Kraukle, V.Šulte, L.Aizkalniete, I.Lazdiņa, L.Trauliņa,M.Tiltiņa, Ī.Ozola
8.c3.Datorika237.Kabineta maiņaS.Krumholce
9.b

Pusdienas pēc 5.st.

6.-8.st.Klase ārpus skolasLatvijas un pasaules vēstures stundas nenotiekS.Allika, I.Lancmane, I.Grāvīte
10.a1.MūzikaPašvadīts mācību processI.Jansone
4.Angļu valoda_1.grupai010.Angļu valoda_1.grupai stunda pie sk.I.Glužģes nenotiek
6.Lekcija “Nacionālie bruņotie spēki un profesionālais dienests”Lielā zāleFizikas stunda nenotiekA.Millers
10.b6.Lekcija “Nacionālie bruņotie spēki un profesionālais dienests”Lielā zāleMatemātika I stunda nenotiekI.Segliņa
11.a6.Lekcija “Nacionālie bruņotie spēki un profesionālais dienests”Lielā zāleSports un veselības stunda 2.grupai nenotiek
11.b1.Dizains un tehnoloģijas201.Stundu secības maiņaS.Krumholce
1.Programmēšana202.Stundu secības maiņaI.Grabe
2.Uzņēmējdarbība401.Stundu secības maiņaI.Grabe
6.Lekcija “Nacionālie bruņotie spēki un profesionālais dienests”Lielā zāleSports un veselības stunda 1. un 2.grupai nenotiekA.Upīte-Markuse
7.-8.Ķīmija113.AR.Spuņģe
12.a2.-3.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda nenotiek
6.Lekcija “Nacionālie bruņotie spēki un profesionālais dienests”Lielā zāleTeātra mākslas pamati stunda nenotiekL.Mīļā
7.Sports un veselība_1.grupaSports un veselības stunda 1.grupai pie sk.A.Jākobsona nenotiek
12.b6.Lekcija “Nacionālie bruņotie spēki un profesionālais dienests”Lielā zāleSociālās zinātnes II stunda nenotiekI.Grāvīte
7.Sports un veselībaSports un veselības stunda 1. un 2.grupai nenotiek
2.-5.Olimpiāde201./202.7.-9.klasei Angļu valodas olimpiādeG.Grīva / A.Upīte-Markuse