trešdiena, 2024.gada 14.februāris (papildināts)

trešdiena, 2024.gada 14.februāris (papildināts)

Stundās nav: I.Grāvīte, S.Niedrīte (1.-3.st.), I.Rams, E.Vilne (no pulkst.13.00), B.Sakne-Klovāne, L.Trauliņa, L.Aizkalniete, D.Jaunbērziņa, A.Dubulte, U.Jansons

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c4.Angļu valoda232.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
2.c2.Latviešu valoda337.Stundu secības maiņaAL.Brūvele
3.Karjeras nodarbība337.Stundu secības maiņa, Matemātikas stunda atceltaPL.Vanaga
3.c1.Matemātika235.AZ.Gailīte
2.Latviešu valoda235.AZ.Gailīte
3.Sports un veselībaVOCAZ.Gailīte
4.Sports un veselībaVOCAZ.Gailīte
6.Pagarinātā dienas grupa235.AZ.Gailīte
4.c1.Literatūras fakultatīvs (F.)139.Matemātikas stunda notika 09.02.2024., Literatūras fakultatīvs (F.) stunda pārcelta no 09.02.2024.P*I.Baranova, I.Krieviņa
3.Angļu valoda232.Datorika_1 stunda pie sk. A.Dubultes atcelta, Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
5.a1.DabaszinībasDabaszinību stunda atcelta
5.c6.Datorika_2Datorika_2 stunda atcelta
6.a1.Datorika_1202.AI.Zūle-Kaibe
2.Sports un veselībaAM.Goba
6.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda atcelta
7.a2.-3.Matemātika_3301.AI.Kraukle
7.b
7.c
4.Datorika_2202.AG.Grīva
5.AA.Upīte-Markuse
8.a2.Ķīmija113.AR.Spuņģe
3.Latviešu valoda113.Ķīmijas stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 7.stundas->M.Tiltiņa
4.Sports un veselībaAE.Švēde
5.Matemātika_3303.AG.Līrmane
8.b5.Matemātika_3303.AG.Līrmane
8.c1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
5.Matemātika_3303.AG.Līrmane
9.a1.Sociālās zinībasSociālās zinības stunda atcelta
4.Matemātika_4402.Patstāvīgais darbsAL.Vanaga
9.b3.Literatūra110.Sports un veselība stunda atcelta, Literatūras stunda pārcelta no 7.stundas->I.Lancmane
4.Matemātika_4402.Patstāvīgais darbsAL.Vanaga
5.Angļu valoda_1110.

Sociālās zinības stunda atcelta, Angļu valoda_1 stunda pie sk.A.Rastenes pārcelta no ceturtdienas 15.02.2024.

P*A.Rastene
Angļu valoda_2011.Sociālās zinības stunda atcelta, Angļu valoda_2 stunda pie sk.D.Trēziņa pārcelta no ceturtdienas 15.02.2024.P*D.Trēziņš
7.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Lancmane
9.c2.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 5.stundu->A.Lozda
4.Matemātika_4402.Patstāvīgais darbsAL.Vanaga
5.Literatūra204.Sports un veselība stunda atcelta, Literatūras stunda pārcelta no 2.stundas->A.Lozda
10.b3.Kultūras pamati014.Vēsture un Sociālās zinātnes stunda atceltaPĪ.Ozola
11.b4.Latviešu valoda I110.Vēsture un sociālās zinātnes stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
12.a8.-9.PsiholoģijaPsiholoģijas stundas atceltas
12.b7.Sociālās zinātnes IISociālās zinātnes stunda atcelta
8.-9.PsiholoģijaPsiholoģijas stundas atceltas