trešdiena, 2024.gada 6.marts

trešdiena, 2024.gada 6.marts

Stundās nav: B.Sakne-Klovāne, M.Liepiņa, L.Mīļā, I.Aizupiete, I.Jansone, I.Rams, A.Jākobsons, Z.Larinova, M.Goba, E.Švēde, G.Baltā (no 3.st.), A.Lozda, V.Šmite (2.-3.st.), S.Niedrīte (1.-2.st.), A.Zaļaiskalne (1.-2.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.Matemātika336.Mūzikas stunda nenotiekPL.Brūvele
5.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
2.a1.Matemātika133.Matemātikas stunda pārcelta no 4.stundas->G.Baltā
2.Sociālās zinības133.Sociālās zinības stunda pārcelta no 5.stundas->G.Baltā
3.Latviešu valoda133.Sports un veselība stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 1.stundasAD.Jaunbērziņa
4.Latviešu valoda133.Matemātikas stunda pārcelta uz 1.stundu, Latviešu valodas stunda pārcelta no 2.stundasAD.Jaunbērziņa
5.Sociālās zinībasSociālās zinības stunda pārcelta uz 2.stundu->G.Baltā
6.Pagarinātā dienas grupaPagarinātā dienas grupa nenotiek
2.b1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta, Stundu secības maiņa
2.Matemātika138.Mūzikas stunda nenotiek, Stundu secības maiņaPI.Krieviņa
6.Sports un veselība (F.)Sports un veselība (F.) stunda atcelta
2.c1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
2.Matemātika337.AA.Dubulte
3.a1.Latviešu valoda (F.)137.Sports un veselība stunda atcelta, Latviešu valoda (F.) stunda pārcelta no ceturtdienas 07.03.2024.P*V.Zariņa
2.Latviešu valoda137.Sports un veselība stunda atceltaPV.Zariņa
3.b2.Sociālās zinības236.Sports un veselība stunda atcelta, Sociālās zinības stunda pārcelta no 5.stundas->S.Priede
3.Matemātika236.Sports un veselība stunda atceltaPS.Priede
5.Sociālās zinībasSociālās zinības stunda pārcelta uz 1.stundu->S.Priede
3.c3.Latviešu valoda235.Sports un veselība stunda atceltaPA.Bērziņa
4.Latviešu valoda235.Sports un veselība stunda atceltaPA.Bērziņa
5.Matemātika235.Mūzikas stunda nenotiekPA.Bērziņa
4.b0.Literatūra (F.)Literatūra (F.) stunda atcelta
1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
2.Angļu valoda402.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+A.Rastene
3.Matemātika112.Mūzikas stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 5.stundas->I.Krieviņa
5.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Krieviņa
4.c3.Dizains un tehnoloģijas_2114.Angļu valoda_2 stunda atcelta, Dizains un tehnoloģijas_2 stunda pārcelta no ceturtdienas 07.03.2024.P*D.Stalšāne
5.a2.Literatūra205.Mūzikas stunda atceltaPI.Zūle-Kaibe
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
5.b3.Literatūra205.Mūzikas stunda atceltaPI.Zūle-Kaibe
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
7.Sports un veselība (F.)Sports un veselība (F.) stunda atcelta
6.a2.Krievu valoda_2405.Sports un veselība stunda atcelta, Krievu valoda_2 stunda pie sk. I.Tuņķeles pārcelta no pirmdienas 18.03.2024.P*I.Tuņķele
6.b3.Matemātika404.Stundu secības maiņa->I.Kraukle
6.Klases stunda301.Sports un veselība stunda atcelta, Stundu secības maiņaPI.Upīte
7.a5.Angļu valoda_1011.Bioloģijas stunda atcelta, Angļu valodas stunda pārcelta no 7.stundas->I.Glužģe
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
7.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Glužģe
7.b7.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
8.a1.MūzikaPašvadīts mācību process
4.Sociālās zinības205.Sports un veselība stunda atceltaPL.Drande
8.b2.Sociālās zinības112.Sports un veselība stunda atceltaPL.Drande
6.BioloģijaBioloģijas stunda atcelta
8.c1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
4.Ķīmija113.Bioloģijas stunda atcelta, Ķīmijas stunda pārcelta no piektdienas 08.03.2024.P*L.Trauliņa
6.Krievu valoda_2404.Latviešu valodas stunda atcelta, Krievu valoda_2 stunda pārcelta no 8.stundas->I.Daugaviete-Kravale
7.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
8.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda pārcelta uz 6.stundu->I.Daugaviete-Kravale
9.a7.BioloģijaBioloģijas stunda atcelta
9.b1.BioloģijaBioloģijas stunda pārcelta uz 3.stundu->S.Allika
3.Bioloģija210.Sports un veselība stunda atcelta, Bioloģijas stunda pārcelta no 1.stundas->S.Allika
9.c2.Latvijas un pasaules vēsture204.Literatūras stunda atceltaPI.Grāvīte
3.Klases stunda204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stunduPG.Dance
5.Latviešu valoda204.Sports un veselība stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 3.stundasAUpīte-Markuse
10.a0.Matemātika IMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Segliņa
1.Matemātika IMatemātikas stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Segliņa
2.Skatuves kustībasSkatuves kustības stunda atcelta
3.Matemātika I304.Teātra mākslas pamati (F.) stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 0.stundas->I.Segliņa
5.Matemātika I114.Sports un veselība stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 1.stundas->I.Segliņa
8.-9.PsiholoģijaPsiholoģijas stundas atceltas
10.b4.Matemātika I204.Latviešu valodas stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 7.stundas->I.Segliņa
5.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
7.Matemātika IMatemātikas stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Segliņa
8.-9.PsiholoģijaPsiholoģijas stundas atceltas
11.a1.Latviešu valoda ILatviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Lancmane
3.Latviešu valoda I014.Latviešu valodas stunda pārcelta no 1.stundas, Fizikas stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Lancmane, A.Millers
4.Fizika I211.Skatuves kustības stunda atcelta, Fizikas stunda pārcelta no 3.stundas->A.Millers
5.Angļu valoda I_2401.Teātra mākslas pamati (F.) stunda atcelta, Angļu valoda_2 stunda pārcelta no 9.stundas->A.Rastene
7.Dizains un tehnoloģijas IDizains un tehnoloģijas stunda atcelta
8.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
9.Angļu valoda I_2Angļu valoda I_2 stunda pārcelta uz 5.stundu->A.Rastene
11.b8.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
9.Publiskā uzstāšanāsPubliskā uzstāšanās stunda atcelta
12.a1.-9.Mēģinājums VKCA.Millers, D.Stalšāne, I.Glužģe, Ī.Ozola
12.b1.-2.Matemātika I konsultācija304.I.Segliņa
1.-9.Mēģinājums VKCD.Stalšāne, I.Segliņa, S.Allika, I.Grabe, I.Grāvīte