Tulkotāju konkurss “Juvenes translatores” mūsu skolā

Lai eiropieši atbilstoši ES devīzei būtu “vienoti daudzveidībā”, mums papildus savai dzimtajai valodai ir jāsaprot arī citas valodas. Ja alkstat svešvalodu zināšanu, tulkošanas konkurss “Juvenes Translatores”, kas kopš 2007. gada tiek rīkots Eiropas Savienības dalībvalstīs katru gadu, ir radīts jums!

Apgūstot valodas, mēs spējam izprast citas tautas kultūru un tuvināties tai. Arī jums būs vieglāk mācīties un strādāt visā Eiropā, ja zināsiet svešvalodas.

Pētījumi parāda, ka Eiropā aizvien palielinās pieprasījums pēc tulkošanas un tulkotājiem. Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta rīkotais “Juvenes Translatores”  konkurss pievērš uzmanību tam, cik liela nozīme ir prasmei tulkot, un mudina pārvērtēt tulkošanas lomu valodu apguvē, jo tulkošana ir kā starpniece starp divām valodām.

 

Gribas pamēģināt?

Piedāvājam  izmēģināt roku profesionāla tulkotāja darbā, piedaloties jauno tulkotāju konkursā mūsu skolā. 

Kas var piedalīties?

Vidusskolēni, kuri dzimuši 2006. gadā.

Kad?

  1. gada 23. novembrī

Vienā un tajā pašā dienā visās ES vasltīs skolēni savu skolotāju uzraudzībā tulkos tekstu no izvēlētās jebkuras oficiālās ES valodas jebkurā ES oficiālajā valodā. 

Kā pieteikties?

Informē savu angļu vai vācu valodas skolotāju līdz 22. novembrim

Vai tu zināji, ka…

  • ES ir 24 oficiālās valodas. ES pilsoņiem ir tiesības sazināties ar ES iestādēm jebkurā no 24 ES oficiālajām valodām, un tām ir pienākums sniegt atbildi tajā pašā valodā
  • Tulkošanas ģenerāldirektorāts nodarbina aptuveni 1140 darbinieku, tostarp vairāk nekā 600 tulkotājus, un tas ir viens no lielākajiem šāda veida darba devējiem pasaulē.

 

Tulkošana — vingrinājums prātam

Tulkotāji atšķirībā no tulkiem strādā ar rakstītu tekstu. Visraitāk un dabiskāk tulkojums izdodas tiem, kas no svešvalodas tulko vislabāk pārvaldītajā valodā (parasti dzimtajā valodā, lai gan ne vienmēr). Taču ko īsti nozīmē tulkošana?

Nodot vēstījumu

Visiem tulkotājiem sev jāpavaicā: “Kā lai es nododu šo vēstījumu?”. Labs tulkojums uz lasītāju atstāj tādu pašu iespaidu kā oriģināls.

Ja, lasot oriģinālu, jūs pasmaidījāt vai jutāties ieintriģēts, arī tulkojumam vajadzētu panākt to pašu. Tas nozīmē, ka tulkotājam jāsaprot ne tikai atsevišķie vārdi, gramatika un teikuma uzbūve. Viņam pilnībā jāizprot arī autora zemteksts. Labi tulkotāji izjūt gan kontekstu un stilu, gan smalkas nozīmes nianses.

Dažādas zināšanas

Tulkojot tekstu, piemēram, par elektroniku vai medicīnu, būs vajadzīgas tehniskās zināšanas. Atveidojot atskaņas vai vārdu spēles, toties būs jāpārzina abas kultūras un jāpārvalda stilistikas līdzekļi.

Teksta pielāgošana jauniem apstākļiem

Ikviena valoda dziļi sakņojas konkrētā kultūrā, sociālajā un ģeogrāfiskajā vidē. Tāpēc tulkotājiem dažkārt jādarina jauni vārdi, lai pārtulkotu terminus, kuriem viņu valodā nav ekvivalenta. Turklāt teksti, kas ir ļoti raksturīgi kādai noteiktai kultūrai, ir jāpielāgo, lai tos saprastu cilvēki no citas kultūras vai ģeogrāfiskās teritorijas. To sauc par lokalizāciju.

Valoda ir dzīva

Vārdi un izteicieni ātri mainās. Jaunas idejas un izgudrojumi, kā arī jau pastāvošu terminu lietošana jaunā nozīmē liek tulkotājiem meklēt jaunus paņēmienus, kā šīs parādības izteikt savā valodā. Tas ir viens no sarežģītākajiem, bet vienlaikus arī aizraujošākajiem tulkošanas aspektiem.

Atcerieties, ka vārda sameklēšana vārdnīcā ir tikai pirmais solis. Atkarībā no konteksta, kādā vārdu izmanto, tulkotājs var izvēlēties pavisam citu jēdzienu.

Angļu valodas skolotāja Iveta Glužģe