Valmieras novada pašvaldības aktuālā informācija

1. Braukšanas maksas atlaides:
1.1. No 1. septembra Valmieras novada izglītības iestāžu skolēniem braukšana Valmieras pilsētas maršrutu autobusos būs bez maksas, uzrādot vienoto skolēnu apliecību. Kamēr izgatavo jaunās skolēnu apliecības, braukšanai pilsētas autobusos būs derīgas līdzšinējās apliecības (līdz 15.septembrim).
1.2. No 1. septembra Valmieras novada izglītības iestāžu skolēniem mācību gada laikā reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tīklos būs nodrošināti bezmaksas braucieni nokļūšanai uz Valmieras novada pašvaldības dibinātu izglītības iestādi un atpakaļ mājās, nepieciešams uzrādīt skolēna apliecību. Kamēr izgatavo jaunās skolēnu apliecības, jāiegādājas autobusa biļete. Lūdzam informēt vecākus, lai saglabā autobusa biļetes, kuras būs
jāiesniedz, lai varētu kompensēt šos izdevumus.
Plašāk te: https://www.valmierasnovads.lv/valmieras-novada-skoleniem-bezmaksas-braucieni-autobusos/

2. Ēdināšanas maksa vispārējās izglītības iestādēs (apstiprināts Valmieras novada pašvaldības domes sēdē 24.08.2022.):
3.1. Brīvpusdienas (kompleksās pusdienas) nodrošinās 1.–4. klašu skolēniem, kuru izmaksas 50% apmērā apmaksā no piešķirtās valsts budžeta dotācijas un 50 % līdzfinansē pašvaldība.
3.2. Kompleksās pusdienas bez maksas saglabāsies arī visiem 5.–6. klašu skolēniem, izmaksas sedzot no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3.3. 7.–12. klašu skolēniem komplekso pusdienu maksa noteikta 1,80 eiro par vienu ēdienreizi.
*Pašvaldība sedz starpību, kas veidojas starp ēdienreizes faktisko cenu, ko noteicis ēdināšanas uzņēmums, un pašvaldības apstiprināto maksu.
Atvieglojumi ēdināšanas maksai saglabājas līdzšinējie.