Valmieras Viestura vidusskolas mācību kursu komplektu piedāvājums 10. klasei

Uzņemšana 10. klasēs

2020./2021. mācību gadā Valmieras Viestura vidusskolā uzņems skolēnus 2 dažādos vispārējās vidējās izglītības virzienos, 4 programmās. Skolā arī plašas interešu izglītības un radošo notikumu iespējas, par kurām vairāk var uzzināt, ieskatoties skolas mājas lapā.

Mācību kursu komplektu piedāvājums:

   

Mācību priekšmetu sadalījums:

Mediju un teātra mākslas programmai;

Uzņēmējdarbības un komunikāciju tehnoloģiju programmai.

DOKUMENTU IESNIEGŠANA mācībām 10. klasēs 2020./2021. mācību gadam notiks 15., 16., un 17. jūnijā, uzrādot vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus (pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses)).

Tiešraides videoieraksts Valmieras Viestura vidusskolas youtube.com kanālā: ej.uz/VVVvidusskolasiespejas
Iepazīšanās ar Viesturskolas atjaunotajām telpām: https://www.youtube.com/watch?v=DYPLVCQ1Vkk

Uz tikšanos Viesturskolā!