Valsts svētku noskaņa 1.b klasē

Novembris – Latvijas valsts svētku mēnesis. Laiks, kad pie apģērba piespraužam sarkanbaltsarkano lentīti. Arī mēs, 1.b klases skolēni un skolotāja, katru dienu šādā veidā apliecinām, ka  esam Latvijas patrioti. Zinām, ko nozīmē godināt un pieminēt tos cilvēkus, kuri cīnījās par neatkarību, lai mēs varam dzīvot brīvā valstī.

Valsts svētku ietvaros kuplā skaitā piedalījāmies Lāčplēša dienas pasākumā, kad skolas pagalmā iededzām svecītes, tādējādi dodot savu gaismu Latvijai. Saposām klasi svētku noskaņā, rakstījām novēlējumus Latvijai dzimšanas dienā. Kopā ar Gustava tēti iepazinām, ko nozīmē dienēt bruņotajos spēkos, kāpēc ir svarīgi būt gatavam aizstāvēt savu zemi.

17. novembrī klasē izspēlēsim erudīcijas spēli “Es, tu, mēs Latvijā!”

Viesturieši ir patrioti! Lai mūsos vairojas savas tautas mīlestība, uzticība dzimtenei un gatavība izdarīt labāko, ko katrs spējam.

 

1. b klases audzinātāja Guna Gaile