Vēlam veiksmi eksāmenā!

Lai Viesturskolas ceriņzieda laimīte šodien veiksmi nes visiem centralizētā bioloģijas eksāmena kārtotājiem!