Vēlam veiksmi!

Lai arī obligātie eksāmeni vidusskolas beidzējiem nu jau aiz muguras, priekšā vēl vairāki izvēles eksāmeni, ko kārtos gan 12., gan 11. klases skolēni.

Šodien pirmais no tiem – ķīmijas eksāmens! Vēlam precizitāti un radošumu, vienādojumos lai nezūd ne molekulas, bet visas iegūtās vielas smaržo un krāsojas maija ziedoņa krāsās!

Lai veicas!