VIESTURSKOLA AICINA

Uzdāvināsim skolai 82. dzimšanas dienā svētku noformējumu.

 

Aicinām Viesturiešus īstenot ieceri – izgaismot skolas ēku ar uzrakstu,
lai 2021.gada 11. novembrī varam svinīgi izgaismot Viestura vidusskolas logo.

Atbalsta līdzekļus aicinām pārskaitīt uz skolas sabiedriskā labuma fondu ‘’Viesturskolas atbalsta fonds’’,
reģ. Nr. 40008194787 konta numuru LV42UNLA0050019002298,
ar norādi – projekts ‘’Viesturskola acina’’.

Precīzāka informācija, sazinoties ar projekta iniciatoru,
ilggadējo skolas direktoru Ivaru Briedi /mob. tālr. 29111755/.

Kopā par labam lietām – Viesturieši.